h

De heldenpenning kan en mag niet verloren gaan!

27 maart 2011

De heldenpenning kan en mag niet verloren gaan!

Bijdrage van steunfractielid Roland van Braam in de commissievergadering (Zaans Beraad) van donderdag 24 maart 2011

Een heldenpenning voor de jeugdige heldendaden is iets kleins maar tegelijk een groots gebaar. Het besluit om de heldenpenning in te voeren is unaniem aangenomen door de gemeenteraad in 2008. Er is geld voor gereserveerd in de begroting van 2010-2013. Maar tot op heden is de heldenpenning nog niet uitgereikt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar wijsheid kennelijk besloten om deze wens van de gemeenteraad niet uit te voeren. Wat heeft het college toch, dat zo een mooi, sympathiek initiatief van tafel wordt geveegd? Hoe serieus neemt een college een raadsbreed besluit? Hoe serieus kunnen wij dit college nog nemen, want dit is niet de eerste keer dat een raadsbreed besluit niet wordt uitgevoerd.

Zijn er soms geen jeugdige helden in Zaanstad? Heeft het college geen tijd om een held te vinden? Of is hier geen budget meer voor? Om hoeveel geld gaat het nou om deze jaarlijkse onderscheiding uit te reiken? Vragen zonder antwoord. En hoe actief is het college bezig geweest om dit initiatief ten uitvoer te brengen?

Brieven van verontrust oud-raadslid Erik Schaap, die mede-initiatiefnemer was van deze heldenprijs, bleven onbeantwoord. Hoe kan dit toch? Hebben we met al deze bezuinigingen nu ook al geen geld meer om deze brief te beantwoorden met een postzegel?

Het klinkt allemaal cynisch, maar dit verdient geen schoonheidsprijs. Of moeten we die ook gaan instellen?

Zomaar uit de krant: “Dennis is de held van Breukelen".
Een jongeman van 13 jaar in Breukelen die een heldenpenning krijgt van de burgemeester omdat hij een meisje had gered van een aanstormende auto. Trots kijkt de jongeman op de foto met de borst naar voren. De burgemeester zegt tegen de jongen: “je krijgt deze onderscheiding, die bijna mooier is dan een koninklijke onderscheiding”. Dit zegt genoeg over de waarde van deze prachtige onderscheiding.

De heldenpenning kan en mag niet verloren gaan!

U bent hier