h

Millenniumdoel krijgt vorm in Ghana

7 maart 2011

Millenniumdoel krijgt vorm in Ghana

Fototentoonstelling 'Thank You Nederland' in Wormerland

door: Willem Croese

WORMER – Vanaf begin januari staan tientallen uitvergrootte foto's in Anna de Groot's werkkamer. De prenten beelden allerlei taferelen uit van ontwikkelingsprojecten van de Nederlandse overheid, particulieren in Ghana en Ghanezen die in Nederland wonen. Op de tentoonstelling 'Thank You Nederland' is dit alles door iedereen te bekijken van 10 tot 25 maart in het gemeentehuis van Wormerland.


Drukte in Twifo Praso

Samen met burgemeester Peter Tange en ambtenaar Simon Bukman reisde wethouder Anna de Groot vorig jaar naar Ghana. Van 15 december tot 22 december verbleef het drietal in Twifo Hemang Lower Denkyira District, waarmee Wormerland samenwerkt. Sinds 2008 helpt de gemeente met het opzetten van onder meer een gemeenschappelijke basisadministratie voor afvalinzameling en het realiseren van straatnamen. In ruil hiervoor leren de Ghanezen de Wormerlanders wijkgericht te werken en aan burgerparticipatie te doen.
In 2000 maakten 189 landen internationale afspraken om ziekte, honger en armoede vóór 2015 ver terug te dringen. Men noemde dit de 'millenniumdoelen'. Wormerland werd in 2007 een zogenaamde 'Millennium Gemeente'.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het initiatief genomen voor het project 'Logo South'. Hiervoor heeft de Nederlandse regering een aantal jaren geld beschikbaar gesteld. In de Tweede Kamer werd op 20 december vorig jaar, door een amendement van de VVD en de SP, min of meer een streep door de rekening gezet, want een krappe Kamermeerderheid besloot anders door het subsidiegeld over te hevelen naar aidsprojecten. Bovendien vonden de VVD en de PVV dat lokale overheden zich niet moeten bemoeien met ontwikkelingssamenwerking.
Wethouder Anna de Groot ziet echter kansen: ,,In het coalitie-akkoord staat dat jaarlijks 50.000 euro beschikbaar is voor internationale samenwerking, dat is inclusief ambtelijke inzet. Wij houden ons daar aan. Wormerland levert uitsluitend expertise en de koppeling van het maatschappelijk middenveld in Twifo en onze gemeente begint enigszins vorm te krijgen. Ik hoop daarom dat wij het Logo South-project voort kunnen zetten met een andere partner.”

U bent hier