h

Op de loer liggen

2 maart 2011

Op de loer liggen

Ze noemen het Wormerlandse college er eentje met ballen

door: Willem Croese

Regionale zaken, Onderwijs, Personeel en Organisatie, Welzijn, Jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Sociale zaken, Agrarische zaken, Dierenwelzijn, Natuurbeheer, Milieu, Sport en Recreatie vormen een imposante lijst van beleidsterreinen waarmee Anna de Groot (SP) in de gemeente Wormerland aan de slag is als wethouder. Zij vindt het een 'grote eer' om dit takenpakket te mogen uitvoeren in haar functie.

Anna de Groot in het gemeentehuisAnna de Groot in het gemeentehuis

Voordat Anna de Groot geïnstalleerd werd als wethouder op 27 april 2010 kende zij de klappen van de zweep al in het politieke landschap.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 was zij lijsttrekker voor de SP in Zaanstad. Voor de eerste keer deed haar partij in die gemeente mee. Geheel tegen de politieke stroom in – de opkomst van de LPF en de moord op Pim Fortuyn – kreeg de SP twee zetels in de Zaanse raad.

Politiek handwerk

,,Het was een hele organisatie om een lijst samen te stellen, maar wij slaagden hierin. Daarna volgde ik een SP-cursus waarin het raadswerk, de partijbeginselen en het debatteren aan de orde kwamen. Eenmaal in de raad werd ik in het diepe gegooid en leerde het politieke handwerk”, legt Anna de Groot uit.
Naast haar drukke baan als letselschadebehandelaar bij een groot verzekeringsbedrijf en het moederschap besteedde de SP'er ruim 25 uur per week aan het werk voor de raad. Een van de belangrijke punten uit de periode 2002-2006 was voor haar de 'verkeerde opslag' van asbest op de vuilnisbelt van Nauerna. De naastgelegen woonboten zaten onder het kankerverwekkende middel. Samen met haar collega's van de SP-Noord-Holland Statenfractie keek zij naar de situatie en wist de opslag van asbest te stoppen. Ook de bevordering van een goed milieu en behoud van natuur en groen stonden bij haar altijd hoog op de agenda.

Verkiezingswinst

Vier jaar lang oppositie voeren putte Anna de Groot niet uit. Overigens zij heeft slechts een paar uur per nacht nodig om te slapen. Je kunt haar rustig een vroege vogel noemen, want terwijl het nog donker is in de ochtenduren bereidt zij de dag voor. Reden genoeg om in 2006 wederom lijsttrekker te zijn voor de SP.
De SP deed het in Nederland goed bij de kiezers en dus ook in Zaanstad. Een dikke winst leidde de partij van twee naar vijf zetels van de 39 die in deze gemeente beschikbaar zijn. De partijen PvdA, CDA en GroenLinks vormden met de SP een college.
Anna de Groot: ,,Die geweldige verkiezingswinst dwong ons om mee te besturen. Je kreeg een groot gevoel van dat de SP er toe doet. Voor mij was als raadslid de grote verandering om goed op te letten de coalitie niet in gevaar te brengen. Wij moesten de eenheid bewaren en dat ging soms voorbij aan principes, maar dat kan ook niet altijd want je moet compromissen sluiten met coalitiegenoten.”

Zetelverlies

De raadsverkiezingen van maart 2010 maakten rigoureus een einde aan het tijdperk van besturen door de SP in Zaanstad. Immers de partij verloor twee zetels en met drie zetels waren de kansen verkeken.
,,Het zetelverlies was een grote teleurstelling. Gedeeltelijk had dit te maken met de verminderde populariteit van de SP in de landelijke politiek. En bovendien werden deze raadsverkiezingen ook nog eens gekaapt door de landelijke politiek”, verklaart Anna de Groot. Verlies of niet, de SP'er zou terugkeren in de Zaanse raad, ware het niet dat haar partijgenoten in buurgemeente Wormerland een beroep op haar deden om wethouder te worden.

Wethouderschap

Vanuit het 'niets' kwam de SP-Wormerland met drie zetels in de raad. De partij werd qua grootte de tweede partij in haar gemeente. Samen met de Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) werd een coalitieakkoord vastgesteld, dit betekende dat ook de SP een wethouder moest leveren. Na enkele gesprekken stemde iedereen in met de komst van Anna de Groot.
,,Wethouder zijn vind ik een grote eer. Ik heb het vertrouwen gekregen van SP-Wormerland. Het is leuk werk om ervoor te zorgen dat het in de gemeente goed gaat. Een heel groot deel van het coalitie-akkoord is SP-beleid en daar ben ik trots op.” De SP'er vindt de overgang van controlerende rol naar uitvoerende rol goed te doen. Aan het roer staan van het door haar partij mede vastgestelde beleid is volgens de SP-beginselen 'goed' uit te voeren. VLW en SP hebben naar eigen zeggen al het één na het andere gerealiseerd in Wormerland. ,,Ze noemen het Wormerlandse college er eentje met ballen”, stelt Anna de Groot.

Sociale punten

Wormerlanders die een inkomen hebben tot 120 procent van het minimumloon kunnen bij de gemeente vrijstelling vragen voor de nodige kosten. Op deze manier wil het college de minima 'maximaal' helpen. Voor de SP-wethouder is dit één van de vormen om armoede te bestrijden.
Voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) roept zij de kennis en ervaring in van de ‘Wmo-raad'. Voor allerlei andere wetten op het gebied van werk en inkomen, zoals de Wet werk en bijstand (Wwb), krijgt zij steun van de 'Adviesraad Sociale Zaken'. In deze raden zitten deskundigen uit Wormerland die zich buigen over de plannen van het college en die ook zelf plannen voorleggen aan B en W en de gemeenteraad. Deze manier van medezeggenschap juicht Anna de Groot toe.
Bezuiniging vanuit de regering op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is een grote zorg. Op dit moment werken in Wormerland 17 mensen via deze wet en 18 mensen staan op de wachtlijst. Baanstede is 'de' organisatie die deze mensen aan het werk helpt, maar als het kabinet haar zin krijgt zijn er volgend jaar geen mogelijkheden meer voor mensen met een arbeidshandicap.
De groep Wajongers is in Wormerland nog groter. Bijna negentig mensen die afhankelijk zijn van een uitkering in het kader van deze wet staan onder druk. Ook hierin wil Den Haag drastisch snijden. ,,De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is nog niet klaar hiermee. Ondanks dat de aangekondigde bezuinigingen afgewacht worden doen wij wel ons voorwerk”, zegt Anna de Groot.
Mede dankzij de Adviesraad Sociale Zaken kunnen Wormerlanders 'individueel' een tegemoetkoming vragen in stookkosten. Wettelijk mag de gemeente dit niet collectief aanbieden, maar in het budget van de Bijzondere Bijstand is ruimte vrijgemaakt om hen te helpen die het hard nodig hebben.

Dorpscentrum

In het Wormer- en Jisperveld wordt gebaggerd. De sloten in de polder slibben dicht. Een probleem dat opgelost moet worden, want anders kan er niet meer door het gebied gevaren worden. Binnenkort wordt een volgend gedeelte van dit beroemde natuurgebied uitgebaggerd. Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt, want er moet ruimte gevonden worden voor baggerdepots. En daarna moet constant gewerkt worden aan de bevaarbaarheid van het water.
De wethouder komt ook op korte termijn met de aanzet van een ' Nota Dierenwelzijn'. De gemeenteraad gaat in overleg met veel organisaties, zoals de Dierenbescherming en de agrarische ondernemersorganisatie LTO. Samen bepalen zij wat er in de nota komt te staan.
Een ander heikel punt in de gemeente is het dorpscentrum van Wormer. Het VLW/SP-college heeft het ´te grote´ plan van het vorige college van tafel gehaald. Er komt een 'klein' dorpscentrum dat geen afbreuk doet aan het dorpse karakter, bovendien maken de lagere kosten dit zeer goed mogelijk. In de loop van het jaar zullen dorpsbewoners, beleidsmakers en politici verder met elkaar overleggen over hoe en wat.

Anna de GrootAnna de Groot

Tot slot meldt Anna de Groot dat zij ongeveer een jaar geleden is gestopt met ' bloggen'. Zij was niet alleen in Zaanstad één van de eerste politici die hieraan begon, maar ook binnen haar partij. Succesvol was het toenmalige SP-raadslid zeker met haar bijna dagelijkse bijdragen. ,,Helaas ik heb geen tijd meer hiervoor, want ik moet steeds op de loer liggen voor allerlei zaken. Destijds vond ik het heel leuk om te bloggen, maar nu los ik dat anders op door maandelijks een interview te doen voor de SP-Wormerland website.”

U bent hier