h

Bovenkruier voorlopig gered?

22 april 2011

Bovenkruier voorlopig gered?

Gisteren stelde de SP Zaanstad een zogenaamde ‘actuele rondvraag’ in de raad over de dreigende sluiting van buurtcentrum De Bovenkruier in ‘t Kalf. In de raadszaal zaten tientallen verontrustte wijkbewoners op de publieke tribune met spanning te luisteren. Namens de SP vertelde Patrick Zoomermeijer over de zorgen van het bestuur en gebruikers van De Bovenkruier en riep de wethouder op om als gemeente in te grijpen en garant te staan voor het voortbestaan van De Bovenkruier.

Hij vroeg ook of er gezien de hoge nood niet afgeweken kon worden van de regels en mensen uit de publieke tribune toch mochten inspreken. Gezien de hoge opkomst en het belang van de kwestie werd hier mee ingestemd. Daarop hield Marcel Swart (voorzitter wijkoverleg ’t Kalf) een vurig pleidooi voor behoud van De Bovenkruier. Eerder waren al andere voorzieningen uit ’t Kalf verdwenen, zoals de bibliotheek. Net als de SP vond hij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moest nemen en aan moest schuiven bij een spoedoverleg tussen verhuurder Rochdale en het bestuur van De Bovenkruier.

681 handtekeningen

Ook overhandigde Zoomermeijer namens de wijkbewoners uit ’t Kalf en gebruikers van De Bovenkruier maar liefst 681 handtekeningen aan de wethouder. Die handtekeningen waren door de mensen zelf opgehaald in slechts drie dagen. Het bewijs dat De Bovenkruier een kloppend hart in ’t Kalf is!

Helaas bleef wethouder Noom (PvdA), ook na herhaalde verzoeken van de SP, vasthouden aan haar opvatting dat deze kwestie alleen speelt tussen Rochdale en het bestuur van De Bovenkruier, en dat de gemeente hier geen rol in heeft. Dit tot teleurstelling van de aanwezige wijkbewoners. Hiermee zei de wethouder eigenlijk dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de welzijnsvoorzieningen. Daar is de SP het niet mee eens: welzijnsvoorzieningen zijn juist wél de verantwoordelijkheid van de gemeente!

Compromis

Na dit officiële gedeelte werd de wethouder langere tijd omringd door tientallen wijkbewoners. Die bleven gepassioneerd maar beheerst uitleggen dat de aanwezigheid van een derde partij namens of ingeschakeld door de gemeente bij het overleg noodzakelijk was. Uiteindelijk stemde de wethouder daarmee in. Dat was een groot succes voor De Bovenkruier en toont aan dat het loont om in actie te komen en druk op te bouwen!

We verwachten dat ergens volgende week het spoedoverleg plaatsvindt en dat daarin de belachelijk grote financiële claims van Rochdale van tafel gaan, en de door Rochdale aangekondigde sluiting in mei wordt afgelast.

We staan klaar indien nodig

Mocht dit overleg niet volgens plan verlopen, dan heeft het in ieder geval niet gelegen aan de inzet van de wijkbewoners en het bestuur van De Bovenkruier. Dan zullen naast de SP ook andere partijen deze kwestie in de raad oppakken, want na gisteren zijn de raad, media en de wethouder ervan op de hoogte dat De Bovenkruier het verdient om voor gevochten te worden!

De SP Zaanstreek wil het bestuur bedanken dat zij ons uitnodigden voor het overleg maandag in De Bovenkruier, waar bijna 100 wijkbewoners en gebruikers hoorden van de dreigende sluiting van het buurtcentrum. Wij hebben toen onze hulp aangeboden en die is toen aanvaard. Mocht het nodig zijn, dan staan we nog steeds klaar. We houden een vinger aan de pols.

En in de tussentijd: kom gewoon eens gezellig buurten in De Bovenkruier!

U bent hier