h

'Een eind aan de detentiepontons hier en overal elders'

11 juli 2011

'Een eind aan de detentiepontons hier en overal elders'

Onderstaande bijdrage gaf Sonja van Elmpt namens de SP in de raad op donderdag 7 juli.

Sonja van ElmptWanneer de bajesboten op de agenda staan lopen de emoties hoog op. Het gaat de raad aan het hart dat mensen binnen de gemeentegrenzen onder bijzondere moeilijke omstandigheden, zonder andere reden dan het niet bezitten van de juiste papieren, worden opgesloten

Met de motie van de PvdA die is aangenomen wilde deze partij dat de omstandigheden zouden worden verbeterd. Daarbij wijzend op een rapport van Amnesty International.

De brief van staatssecretaris Teeven waarin hij op deze voorwaarden ingaat is ronduit teleurstellend te noemen. Dit verbaas ons niets. Anders dan de PvdA heeft de SP geen enkele illusie meer als het gaat om de wijze waarop Justitie omgaat met de wensen van deze raad.

Letterlijk schrijft de staatssecretaris: “wanneer rapporten van amnestie international en andere maatschappelijke organisatie in mijn ogen waardevolle aanbevelingen bevatten, zal ik niet schromen deze over te nemen.” Dat kan toch geen serieus antwoord genoemd worden op de zorgen die hier in de raad zijn geuit en die onderdeel uitmaken van het rapport van Amnesty, zoals de zorgen rond het regime? Met name de niet-kerkelijke bezoekers in de zogeheten ‘bezoekersgroep' ervaren op het moment grote problemen. Het is zelfs zo dat er pogingen worden ondernomen om hen hun werk onmogelijk te maken.

Maar er is meer. Staatsecretaris Teeven zegt niet toe dat de pontons onder geen enkele voorwaarde gebruikt zullen worden om vreemdelingen zonder papieren die door nieuwe wetgeving onder het strafrecht zouden kunnen vallen op te sluiten. Hij stelt alleen nieuw overleg voor.

Naast de andere in de motie genoemde redenen moet dit toch voldoende zij om Justitie nu een halt toe te roepen en een eind te maken aan de detentiepontons hier en overal elders.

U bent hier