h

Bajesboot schendt mensenrechten!

20 september 2011

Bajesboot schendt mensenrechten!

In een afgelegen hoekje op industrieterrein Achtersluispolder in Zaandam-zuid liggen twee detentiepontons, in de volksmond bekend als de bajesboten.

Klinkeren

In deze bajesboten worden door het ministerie van justitie sinds 2007 mensen zonder geldige verblijfspapieren gevangen gehouden. Zij zijn daarmee illegaal verklaard en dat is voor het rijk voldoende om deze mensen langdurig gevangen te houden in een poging ze het land uit te krijgen. Een poging die in meer dan de helft van de gevallen mislukt. Na enige tijd worden deze mensen op straat gezet (‘geklinkerd’) waarna ze nog dieper de illegaliteit induiken.

In strijd met internationaal recht

Amnesty International heeft scherpe kritiek geuit op de behandeling van deze mensen en op de langdurige opsluiting, die in strijd zijn met het internationaal recht. Volgens het Europese verdrag voor de rechten van de mens en het uitvoerend comité van UNHCR dient gevangenschap van asielzoekers normalerwijze te worden voorkomen, en mogen alleen mensen die binnenkort worden uitgezet enkele dagen gevangen worden gehouden.

Garanties Justitie en VROM niets waard

De gemeente Zaanstad heeft destijds ingestemd met een vergunning voor detentiepontons op voorwaarde dat de gemeente invloed zou hebben op het detentie beleid en voor een periode van 5 jaar met ingang van 5 september 2006. De Ministeries van VROM en Justitie hebben verklaard daarmee in te stemmen en garandeerden dat de boot na 5 jaar, dus op 5 september 2011 zou worden opgeheven.

Nu zijn we vijf jaar verder en nu blijkt dat die garanties niets waard zijn. De gemeente heeft geen invloed op het beleid gehad en de boten blijven langer liggen.

Protest

Vanaf heden bestaat de situatie dat de zogenaamde “illegalen” gevangen worden gehouden in een gevangenis die zelf illegaal is. De SP protesteert daartegen. De gemeente en het ministerie van Justitie moeten zich aan de internationale en lokale afspraken en verdragen houden, anders is de overheid niet meer geloofwaardig als gezagsdrager. Dat is niet alleen slecht voor asielzoekers, maar ook voor de democratie en dus voor ons allen.

Steun ons in ons protest!

Op 1 oktober (11.00 tot 15.00 uur), 11 november en 10 december (internationale dag van de mensenrechten) houden we acties bij het monument van de mensenrechten. Geef blijk van uw steun en kom naar het monument! Het monument is op de stenen pier tussen het Zaantheater en de Wilhelminabrug over de Zaan in Zaandam.

U bent hier