h

Bajesboten in bestemmingsplan Achtersluispolder

9 september 2011

Bajesboten in bestemmingsplan Achtersluispolder

Bijdrage in het Zaans Beraad van 8 september door Patrick Zoomermeijer. Verslag van de vergadering hier.

We moeten voorkomen dat er in de toekomst opnieuw met de einddatum wordt geschoven
• De einddatum moet in het nieuwe bestemmingsplan in de stukken en de kaarten worden vast gelegd. Dat is nu niet het geval.
• De wethouder kan in de raadsvergadering uitsluiten dat er na die datum opnieuw wordt verlengd, ook al zou nieuwe wetgeving dat dan mogelijk maken (wat niet uitgesloten is met al het gedereguleer van nu)
• Er moet tijdig (nu) begonnen worden met het aanzeggen van bestuursdwang als de boten niet op tijd weg zijn

Op bladzijden 64 staat dat er zich sinds 2007 respectievelijk 2008 twee detentiepontons bevinden in. Dat moet gecorrigeerd worden, voordat zich opnieuw misverstanden gaan voordoen met de einddatum.

Het onderwerp veiligheid kunnen we alsnog centraal stellen: voor gedetineerden èn personeel
De bajesboten liggen in een gebied waar bedrijven in de milieucategorie 4.2 zijn toegestaan. Dat wil zeggen bijna in een zeer hoge categorie wat betreft milieubelasting en met mogelijk grote gevolgen voor mensen. Denk aan werknemers en bewoners. De mensen die op de bajesboten zitten opgesloten, zitten daar 24 uur per dag. Praktisch alsof ze bewoners waren, en dan nog wel tegen hun zin. Daarmee staan zij bloot aan gevaren die wij te gevaarlijk achten om ‘normale’ bewoning toe te staan.

Het gaat om externe veiligheid. Daar zijn contouren voor en de bajesboten liggen binnen sommige van die contouren. Omdat het om een tijdelijke maatregel ging heeft men hier eerder minder zwaar aan getild (dat schijnt te kunnen), maar als die maatregel vervolgens weer verlengd wordt, kan dat dan nog? Is al het benodigde onderzoek, inclusief de brandveiligheid, wel opnieuw gedaan?

Er is slechts één ontsluitingsweg. Het chemisch bedrijf Chemtura, dat zelf ook heeft aangegeven risico’s te zien, ligt dicht bij de bajesboten.

Toen de komst van de bajesboten in de raad werd besproken, werd in algemene termen gesproken over het losgooien van de pontons bij calamiteiten. Vanwege de vermeende tijdelijkheid werd hier niet veel aandacht aan besteed. Nu de tijdelijkheid inmiddels langer is geworden dan eerst gedacht, en de ligging van de pontons wordt geregeld in bestemmingsplan, is het belangrijk om hier nog eens naar te kijken. Wat houdt het losgooien bij calamiteiten precies in? Wie beslist dat, wie doet dat, bij welke calamiteiten? Hoeveel tijd kost dat? Zal dat worden geoefend? Ook via water is de route niet ideaal, wanneer men weg wil van de Achtersluispolder richting het kanaal.

Wij kunnen in ieder geval zelf stellen dat we vinden dat dat moet en verwijzen naar Chemie Pack. Stel je voor dat daar bajesboten hadden gelegen. We kunnen vragen naar dit onderzoek en naar garanties dat de mensen op de bajesboten ook tijdens hun werk net zo veilig zijn als andere inwoners van Zaanstad. Laat het college die garantie maar geven in de raadsvergadering!

Wat betreft het feit dat de bajesboten sinds 5 september illegaal zijn en dat het ministerie en het college dus illegaal bezig zijn
In ieder geval totdat het nieuwe bestemmingsplan is aangenomen liggen de bajesboten er volgens de wet illegaal. Dat zeggen wij niet alleen, dat zeggen meerdere betrokkenen uit de maatschappij en organisaties die het kunnen weten, zoals Amnesty International. We vragen het college de brief van Erik Schaap snel schriftelijk te beantwoorden, indien dat nog niet is gebeurt. En dit antwoord met de raad te delen.

We vragen is verder af: wat zou er gebeuren als een betrokkene bezwaar zou maken tegen het langer laten liggen van de bajesboten. Heeft het college haar duurbetaalde huisjurist die momenteel overuren maakt in verband met Nauerna, gevraagd naar deze mogelijkheid te kijken? In het geval van StudioCity hield het college bij hoog en laag vol dat 5 jaar 5 jaar was, en dat na 5 jaar bij een enkel bezwaar StudioCity ontruimd moest worden. Hetgeen overigens niet is gebeurd, mar dit terzijde. Is de situatie met de bajesboten nu niet juridisch vergelijkbaar, kan een bezwaar alsnog leiden tot sluiting?

U bent hier