h

Burgemeester getaart, maar niet om bajesboten

27 september 2011

Burgemeester getaart, maar niet om bajesboten

"Burgemeester: aangifte tegen taartgooier", artikel in het NHD/Dagblad Zaanstreek

Naschrift

Er was al geen concrete aanwijzing dat het 'taarten' met het protest tegen de bajesboten had te maken. Dit wass slechts het vermoeden van de burgemeester zelf. Inmiddels weten we van getuigen dat in de jas van de dader een protestbrief werd gevonden die wel met kunst, maar niets met de bajesboten had te maken.

U bent hier