h

Weer verzet binnen en buiten raad tegen bajesboten

9 september 2011

Weer verzet binnen en buiten raad tegen bajesboten

Op donderdag 8 september werd in het Zaans Beraad (de commissievergadering) het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Achtersluispolder in Zaandam-zuid besproken. Voor de SP was dit plan vooral belangrijk, omdat daarin ook het langer laten liggen van de bajesboten (‘detentiepontons’) wordt vastgelegd. Iets waar de SP en andere partijen op tegen waren, en waardoor wij als SP de behoefte voelden vooral te kijken naar de veiligheid voor de mensen op de bajesboten.

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

Patrick ZoomermeijerVoorafgaand aan de vergadering deelden SP-leden flyers uit tegen de bajesboten en de onmenselijke omstandigheden waarin vreemdelingen op de boten worden vastgehouden, terwijl ze niets hebben misdaan. Ook werd er een spandoek ontrold: “bajesboot schendt mensenrechten”.

Lawaaidemo is ook democratie

Vlak voordat de vergadering begon, kwamen er enige tientallen actievoerders, die eerder bij de bajesboten actie hadden gevoerd, naar het stadhuis. Zij hielden een zogenaamde lawaaidemo met fluitjes, megafoons en een ouderwetse, oorverdovende sirene. Ze riepen terechte leuzen als “geen mens is illegaal”. Ze maakten letterlijk een luid en duidelijk statement tegen deze gevangenissen op Zaanse bodem. De SP-fractie en SP-leden voegden zich korte tijd bij hen.

Uiteindelijk verleidde hun protest de voorzitter van de commissievergadering om het beraad tijdelijk te schorsen. Het was aan de ene kant vermakelijk om te zien hoe een onschuldige lawaaidemo tot bijna paniek in de raadszaal kan leiden. De burgemeester durfde het stadhuis niet te betreden, terwijl er werkelijk geen enkel gevaar was. Geen taarten, geen onvertogen woord, niet intimiderend... Kennelijk moet democratie altijd ordentelijk verlopen en blijft die beperkt tot de ivoren toren van het stadhuis en het eens in de vier jaar mogen stemmen. Gelukkig zijn er nog betrokken en gepassioneerde mensen die hun hart laten spreken. Daar moeten een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders niet bang voor zijn, maar verwelkomen als betrokkenheid vanuit de maatschappij!

Aan de andere kant was het pijnlijk om de voorzitter, immers een raadslid en geen lid van het college, zich de rol toe te zien eigenen van bewaker van de openbare orde. Hij nam het op zich ‘de politie op te laten treden’. Dat was zijn rol helemaal niet, en liet blijken waar zijn sympathie ligt. Gelukkig trad de politie op zeer beheerste en de-escalerende wijze op. De actievoerders hebben overigens niets onvertogens gedaan, slechts hun democratische rechten uitgeoefend.

Klik hier voor de foto's
(Foto: Jan van Keulen)

Bajesboten verdienen veiligheid

Toen de vergadering uiteindelijk door kon gaan, waren het naast de SP vooral Rosa, de Partij van Ouderen en Veiligheid, ChristenUnie en D66 die in het bestemmingsplan wezen op de bajesboten. Voor de SP was dat zelfs het belangrijkste punt.

Ik benadrukte dat de werknemers en vreemdelingen op de bajesboten recht hebben op veiligheid. De vreemdelingen zijn voor de wet geen bewoners, maar bevinden zich wel 24 uur per dag in een zogenaamde milieucontour die ‘normale’ bewoning niet toe staat. Niet ver weg ligt een groot chemisch bedrijf, dat zelf in het verleden al aangaf de nabijheid van de bajesboten uit het oogpunt van veiligheid niet prettig te vinden.

Daarnaast bleek na mijn vragen dat de wethouder niets kon vertellen over de evacuatieplannen bij calamiteiten voor de bajesboten en haar ‘bewoners’.

U bent hier