h

16 oktober vreedzame wake bij de bajesboten

10 oktober 2011

16 oktober vreedzame wake bij de bajesboten

Zondag 16 oktober wordt bij de bajesboten de eerste vreedzame wake gehouden. Om 14.00 uur zal voor de hekken een bijeenkomst plaatsvinden uit solidariteit met de vreemdelingen op de bajesboten ('detentiepontons').

Zij zitten daar veelal in een uitzichtloze situatie en voelen zich wanhopig. Hun gevangenschap is volgens Amnesty International een schending van de mensenrechten en is in strijd met de Europese Richtlijnen.

De komende tijd zal er elke maand zo een wake gehouden worden, om de aandacht te blijven vestigen op deze onwenselijke toestand in onze stad. Dit keer wordt de wake geleid door de protestantse Noorderkerk in Zaandam, met dominee Sjaak Visser.

Intussen hebben zich ook andere maatschappelijke en religieuze groepen aangeboden om een wake te leiden. De volgende zijn op 20 november en 18 december, steeds om 14.00 uur bij het hek op de Rijshoutweg 14 in de Achtersluispolder in Zaandam.

U bent hier