h

"Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken" (Leviticus 19, vers 33-34)

16 oktober 2011

"Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken" (Leviticus 19, vers 33-34)

Op één van de laatste mooie dagen van dit jaar vond vandaag de eerste wake bij de bajesboten plaats, dit keer georganiseerd door de Protestantse gemeente Zaandam. Net zoals dat bij andere vreemdelingengevangenissen op Schiphol en bij Zeist als jaren gebeurt. Meer dan vijftig mensen verzamelden zich voor de voor deze gelegenheid gesloten hekken van het complex.

Sommigen sloten zich later nog aan, omdat de bajesboten goed weggestopt en bijzonder lastig te vinden zijn op het industrieterrein Achtersluispolder. Niet alleen kerkgangers waren gekomen: onder de aanwezigen waren ook niet-kerkelijke SP'ers, Groenlinksers en iemand van de POV. Menigeen keek zijn ogen uit. Het contrast tussen de strelende nazomerzon en de schrik van beton, staal en prikkeldraad kon dan ook haast niet schriller zijn.

Dominee Sjaak Visser en zijn mensen hadden een pakkende liturgie gemaakt, onder het motto ‘de kerk moet het licht laten schijnen over wat duister is’. Verontwaardiging over en protest tegen het systeem waarin mensen die niets misdaan hebben voerden de boventoon. Zo maakte de dominee een vergelijking met een noodschool. Zou die op diezelfde plaats hebben mogen staan, met alle gevaren van de omliggende chemische industrie?

Een en ander bleef niet onopgemerkt in het cellencomplex op de boot. Via gebons op de ramen, wuiven en schreeuwen zochten de gedetineerden contact. "Bedankt!” klonk het aan het eind. De meegebrachte bloemen werden aan het einde aan de leiding van de bajesboten overhandigd, want het protest was niet tegen hen gericht maar tegen het systeem. Ze zouden ze in de recreatieruimte van de gevangenen neerzetten.

Elke maand zal een andere religieuze of maatschappelijke groepering een dergelijke wake organiseren. In een strijd tegen het wegkijken. De eerstvolgende wake zal op zondag 20 november zijn, ook weer om 14.00 uur.

Foto's Jan Buter


SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer na het woord te hebben gevoerd: "Geen mens is illegaal"

U bent hier