h

Bokketochie: kijken naar oplossing

3 november 2011

Bokketochie: kijken naar oplossing

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Het doorgaan van Bokketochie en Immer gerade aus, maakt vergunningstelsel gemeente ongeloofwaardig’"

Onze reactie hierop:

Het Bokketochie is een leuke traditie die helemaal past bij de Zaanstreek. Dat de horeca zelf voor de veiligheid heeft gezorgd, is dan ook te prijzen. Ook al betekende dat, dat het Bokketochie doorging, terwijl de gemeente dat niet wilde. Liever dan te zwartepieten zou de SP graag zien dat er gezamenlijk wordt gekeken hoe het Bokketochie volgend jaar weer gewoon door kan gaan.

U bent hier