h

Gelukkig geen muur om Zaanstad

18 november 2011

Gelukkig geen muur om Zaanstad

Donderdag 17 november stond de nieuwe woonruimteverdeling op de agenda in het nieuwe stadhuis. De raadszaal werd daarmee in gebruik genomen. Vorig jaar had de Zaanse PvdA bij monde van haar inmiddels vertrokken fractievoorzitter Tjeerd Bosma gepleit voor 'een soort van Rotterdamwet', om arme woningzoekenden uit Amsterdam te weren. Een muur om de stad dus, een klap in het gezicht van de traditionele achterban van de PvdA. Gelukkig kwam het college met een redelijk voorstel om Zaankanters meer kansen te bieden op een sociale huurwoning, zonder een muur op te trekken. De SP gaf dan ook, zoals dat heet, een positieve zienswijze af over dit voorstel.

Massale investeringen nodig in betaalbare woningbouw

De SP zou de SP niet zijn als daar niet ook kritische opmerkingen bij werden gemaakt. Zo gaf fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer aan dat er op de langere termijn wel een oplossing moet komen voor de woningnood. Want nu verdelen we via de woonruimteverdeling slechts de schaarste, en juist aan de schaarste moet wat worden gedaan. Er moet worden geinvesteerd in een groot woningbouwprogramma om vooral betaalbare woningen te realiseren. De crisis toont aan aan dat vooral daar behoefte aan is, nu de bouw van met name duurdere koopwoningen stokt en woningen sowieso moeilijker worden verkocht.

Verder drong Zoomermeijer aan op het vasthouden aan een goede evaluatie na één jaar van deze nieuwe woonruimteverdeling, zodat de raad dan nog kan beslissen over een 'go' of 'no go'. Hij nam afstand van de bewoordingen in het stuk die mensen met lagere inkomens als een 'probleem' beschrijven, en gaf aan dat ook sommige woningcorporaties hier moeite mee hebben, omdat zij hun sociale doelstellingen nog serieus proberen te nemen. Net als die corporaties pleitte Zoomermeijer voor een regionale oplossing op middellange termijn: meer sociaal bouwen in de andere gemeenten in de regio, en minder sloop van sociale woningbouw in Amsterdam. Daar kan Zaans PvdA-wethouder Wonen Jeroen Olthof voor terecht bij zijn eigen PvdA-partijgenoten die onder andere in Amsterdam aan de macht zijn. Waarom dat 'old boys network' niet gebruiken?

Het belangrijkste is voor de SP dat de huidige enorm lange wachtlijsten voor starters en doorstromers in Zaanstad afnemen. Zolang de bouw van betaalbare woningen te kort schiet, biedt deze nieuwe woonruimteverdeling mogelijkheden. 60% van de bestaande huurwoningen wordt hiermee vrijgehouden voor mensen die een woning in Zaanstad achterlaten en 15% van de nieuw te bouwen huurwoningen wordt gereserveerd voor mensen die een binding (bijvoorbeeld economisch) hebben met Zaanstad. Dat vergroot de kansen voor Zaankanters, zonder dat de deur op slot gaat voor mensen van buiten. Nu maar zien of de wachtlijsten voor Zaankanters er ook echt korter van worden. De SP houdt dit in de gaten!

U bent hier