h

SP Wormerland en de Algemene beschouwingen

9 november 2011

SP Wormerland en de Algemene beschouwingen

Voor ons ligt de begroting 2012-2015.Het toekomstperspectief ziet er voor Wormerland vooralsnog gunstig uit, tenminste, wat deze raadsperiode betreft. Helaas, we weten nog niet hoe de werldwijde crisis zich gaat ontwikkelen.
Met andere woorden, wat, als het tij ongunstiger wordt, rolt er nog meer uit de neo-liberale hoge hoed van dit afbraak kabinet.
Worden gemeenten weer oneveredig hard gepakt, zijn dan wederom de laagst betaalden, de mensen met een uitkering, mensen in de WSW, de sociale werkvoorziening het kind van de rekening?

Het is bekend, dit college heeft een zeer sociaal gezicht.
Alles word er aan gedaan om de WMO, de uitkeringen zoveel mogelijk te ontzien, wij, van de fractie van de SP zullen hier scherp en alert op zijn.
De euro, Griekenland, de banken, alles moet beschermd worden.
Maar, hoe zit het met onze eigen samenleving? Daar gaat toch onze prioriteit naar toe?
Wij zijn gekozen als volksvertegenwoordiger door onze inwoners, daar moeten we ons voor inzetten, niet om met de afbraakspelletjes van Brussel en Den Haag mee te doen.
In het ergste geval zal gekeken worden waar de hakbijl van rechts nu weer eens ingehakt kan worden. De fractie van de SP drukt het college dan ook op het hart om de sociale voorzieningen, de WSW, de Wajong verder te ontzien, alle steun moet gaan naar de sociale werkgelegenheid bij Baanstede, om zoveel mogelijk van deze werkgelegenheid in stand te houden.
Zoals al eerder gezegd, de wethouder van financiƫn en zijn ambtenaren hebben de nu voorliggende begroting 2012-2015 op orde, dat is goed om te zien.
Helaas, de toekomst is vooralsnog ongewis, wat, als er wel verslechteringen komen? Met het beleid van dit "gedoogkabinet" van Rutte, Verhagen en Wilders het is niet moeilijk te raden waar dat dan gaat gebeuren.
Als er daadwerkelijk bezuinigingen worden doorgedrukt zal wederom de neo-liberale trom klinken, want, de overheid moet kleiner, de markt lost het wel op. Voor wie? Voor wat?
Juist de marktwerking en de doorslaande privatiseringen hebben ons gebracht waar we nu staan, namelijk aan de rand van een Europese financiƫle ramp die maar opgelost moet worden door die mensen die waardevol zijn voor de samenleving, namelijk de mensen op de werkvloer, die zullen wederom het kind van de rekening zijn.
Deze genoemde dingen hebben alleen maar de kloof vergroot tussen arm en rijk, de tweedeling in de maatschappij is daarmee een feit geworden.
Hier kan en wil de SP niet aan meedoen.
Wij staan voor saamhorigheid, inspraak en samenwerking met onze inwoners, dat is waar wij pal voor staan.

SP-Wormerland fractievoorzitter Henk Mak

U bent hier