h

'Zaanstad heeft een sociaal fonds hard nodig'

1 november 2011

'Zaanstad heeft een sociaal fonds hard nodig'

Tekst van het interview door Rob Swart met SP-fractievoorzitter Patrick Zoomerneijer in Dagblad Zaanstreek/NHD van 31 oktober 2011.

Als het aan Patrick Zoomermeijer ligt roept Zaanstad een sociaal fonds in het leven. Analoog aan het investeringsfonds, is dat een potje waaruit noodzakelijke kosten kunnen worden betaald ook als het financieel tegen zit.

Zoomermeijer. Voorzitter van een van de twee grotere oppositiepartijen. Van beroep jongerenwerker. Zaandijker. Kwam bovenaan de verkiezingslijst nadat in de Zaanse SP onenigheid ontstond over de verkoop van de Zaanse aandelen in Nuon en over de gevangenisboten in de Achtersluispolder. Authentiek links. Spreekt in het heetst van de strijd met tweehonderd woorden per minuut zonder zich maar een keer te vergissen. Heeft de SP in Zaanstad een nieuw gezicht gegeven.

Oppositieleider? "Het is onze plicht ons als zodanig op te werpen. In zoverre wij de oppositie nu nog niet leiden, gaan we dat zeker alsnog doen. D66 maar had bij de verkiezingen wel meer stemmen. Maar wie de oppositie leidt wordt niet bepaald door de omvang, maar door inbreng, presentatie en uitstraling." Zoomermeijer heeft een duidelijke inbreng. "Ja, maar dat hebben anderen ook."

Sociaal

"Met Baanstede gaat het slecht. De 25 ontslagen vallen ons heel zwaar en we moeten gewoon iets doen voor Baanstede. Er zijn geen wetten die ons dwingen om het rijksbeleid uit te voeren. Baanstede krijgt minder geld uit Den Haag maar de werknemers zijn onze eigen verantwoordelijkheid en ik zeg dat het onze morele plicht is om voor ze op te komen. En als Zaanstad dat niet doet is dat de eigen keuze van de raad. We kunnen als raad namelijk zeggen dat het ontslaan van arbeidsgehandicapten een grens is die wij niet over willen."

"Zaanstad kan een andere keuze maken. Bijvoorbeeld door nu eens echt te besparen op het inhuren van extern personeel. Dat is een afspraak die maar niet wil vlotten. De Roemer-norm zegt dat inhuur van derden maximaal tien procent van de loonkosten mag bedragen. (Genoemd naar SP-kamerlid Emile Roemer die de norm voorstelde en kamerbrede steun kreeg.) Zaanstad zit op zestien procent, in totaal veertien miljoen euro en volgend jaar komt daar geen verandering in. Ik denk dat het geld beter besteed kan worden."

Het liefst ziet Zoomermeijer dat Zaanstad een sociaal fonds sticht waaruit sociale voorzieningen voor de komende jaren zekerheid kunnen putten. "We kunnen daar een deel van de 29 miljoen voor gebruiken die vrijvalt door de spoorwegovergang bij de Guisweg te laten zoals die nu is. Een compliment trouwens voor die keuze van B en W. Het is de eerste echte keuze die ze maken."

"Er zijn trouwens wel meer mogelijkheden. We kunnen ook de investering in de verbinding A8-A9 schrappen. Die weg komt er toch niet en ik begrijp niet dat het college daar nog zo hard aan trekt."

Leergeld

De SP van nu is niet de SP van de vorige raadsperiode. "We zijn te gretig geweest om mee te besturen en hebben leergeld betaald. Ik ben helemaal niet tegen een rol als bestuurder, maar je moet wel aantoonbare resultaten hebben en dat hadden we in de vorige periode niet."

"De keuze van de fractie om mee te doen in de verkoop van Nuon ging de partij te ver. Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat als Piet Keijzer nu wethouder was er op het gebied van sociale woningbouw andere keuzes waren gemaakt dan het college nu doet."

"Besturen in deze tijd is niet makkelijk en het is de vraag of je als partij burgemeester in oorlogstijd wilt zijn. Uitvoeringskantoor van Haags beleid. Dat willen wij niet, voor de SP is er een ondergrens. Het is onze plicht om de stem van het verzet te zijn. Ik wil de raad te confronteren met de gevolgen van keuzes en daarbij niet de vraag stellen of wij ons houden aan de boekhoudkundige normen maar waar je hart ligt. Als je echt wilt is er wel ruimte voor een ander beleid. Kiest Zaanstad toch voor het uitkleden van het sociaal beleid, dan heeft de SP het recht om te zeggen: het is jullie keuze."

U bent hier