h

Afbraak door CDA in volle gang

21 december 2011

Afbraak door CDA in volle gang

Na een oproep van mijn kant, aan senator Flierman, (CDA), om toch vooral goed na te denken wat de ingrepen in de Wet Werk en Bijstand te weeg gaan brengen in ons eens zo welvarende land is het CDA op 20 december definitief zijn sociale gezicht kwijtgeraakt!

De afkorting WWB kan vanaf nu in de prullenbak, dat kan nu gezien worden als, DWB, namelijk, DICTAAT WERK EN BIJSTAND, ik denk, als fractievoorzitter van de SP in Wormerland, dat de leden van het CDA geen plezierige kerst ingaan.
Deze ingrepen, zoals gepresenteerd door staatssecretaris de Krom, zullen voor vele mensen de nekslag zijn, er moet wederom enorm worden ingeleverd, gezinnen met een kleine beurs zullen aangewezen zijn op het handje ophouden zoals dat in de jaren dertig van de vorige eeuw zo was. Nederland gaat zwarte tijden tegemoet, het is nu tijd om met alle mensen die het begrip solidair nog een groot hart toedragen op te roepen om dit desastreuze beleid een halt toe te roepen, en dan het liefst nog zo snel mogelijk, in het komende jaar!
Op dezelfde dag dat deze verfoeilijke wet werd goedgekeurd in de eerste kamer, was er een presentatie WWB in een commissievergadering in de raad van Wormerland, onze wethouder had mij al gewaarschuwd, het word een tranentrekker! Ik kan U vertellen, het was meer dan dat, gedesillusioneerd verliet ik de vergaderzaal, dit is niet uit te leggen aan de mensen.
Het is goed om te horen dat de collega's van VVD en CDA ook met dezelfde wrange gevoelens achterbleven, goed, dat er nog liberalen en christendemocraten zijn die wel feeling naar de onderkant van de maatschappelijke ladder hebben, kan ik, en met mij mijn fractiegenoten Hans Mandjes, Mart v.d. Kolk en Henk Onderwater, toch nog enigszins rustig van de laatste dagen van 2011 genieten, laatste dagen, omdat ik het in deze omstandigheden geen feestdagen kan noemen.

Ondnks alle narigheid wens ik U, namens de fractie van de SP toch een plezierige kerst en een hoopvol 2012.

Henk Mak,
Fractievoorzitter SP,
Wormerland.

U bent hier