h

Jongeren Ontmoetingsplekken Wormerland

11 december 2011

Jongeren Ontmoetingsplekken Wormerland

Eerst even een stukje voorgeschiedenis, al jarenlang vraagt de jeugd uit Wormerland en omstreken om een eigen plek in het dorp om elkaar te ontmoeten. Dit resulteerde op 1-3-2010 in een brief die opgesteld was door een viertal jongeren waarin zij aangaven dat het in Wormerland ontbrak aan voldoende JOP's waar zij elkaar buiten school of werktijd konden ontmoeten. Na kennis genomen te hebben van dit schrijven besloten wij als SP Wormerland om ons sterk te gaan maken voor deze groep jongeren uit onze gemeente.

Jongerenketen Wormerland

Maar JOP's kosten nu eenmaal geld dus de eerste zorg was om ergens geld los te peuteren om een en ander te realiseren. En dat geld is er gekomen, door een motie van de SP waarin een bedrag van 30.000 euro met instemming van de raad beschikbaar werd gesteld voor de jeugd in Wormerland konden we starten.
Het ging helemaal de goede kant op toen er via bemiddeling door een raadslid vanuit onze coalitie partij VLW voor 1500 euro twee gebruikte containers door de gemeente aangeschaft konden worden die geschikt waren om te dienen als JOP. Deze containers staan nu nog geparkeerd bij een bedrijf in Wormerland, waar ze opgeknapt kunnen worden door de jongeren.
En zodra er geschikte plekken zijn vastgesteld zullen ze dan geplaatst kunnen worden. De jeugd heeft via de jongerenwerker zelf inmiddels drie plekken aangegeven waar zij graag een JOP zouden willen en dit kenbaar gemaakt bij de gemeente. Uiteraard zal er bij de keuze voor een juiste plek gekozen moeten worden voor een plek waar omwonenden zich ook in kunnen vinden.
Ook de bevolking van Wormerland is naar hun mening gevraagd over de voorgestelde plekken van de JOP's daartoe heeft de gemeente een enquête rondgestuurd waarin de bevolking haar mening kon geven over wat zij een goede plek vinden en wat eventueel hun bezwaren tegen bepaalde plekken zouden zijn. Deze enquête zal natuurlijk goed bekeken en besproken moeten worden in de raad om alle voors en tegens zoveel mogelijk af te wegen rond de voorgestelde plekken, immers een goede buur is beter dan een verre vriend. En dat is wat de jongeren ook graag willen, zij willen alleen maar een eigen plekje waar zij elkaar kunnen ontmoeten als ze vrij zijn.
Een en ander zal natuurlijk niet kunnen zonder goede afspraken te maken met de gebruikers van de JOP's en regelmatige controle, alleen dan zal het kunnen slagen. Ik hoop van harte voor de jeugd in Wormerland dat de JOP,s snel op een geschikte plek geplaatst kunnen worden en dat de vier jongeren uit het begin van mijn stukje hun inzet beloond zien.

Mart van der Kolk - SP Wormerland fractielid

U bent hier