h

Poelenburg en de Kleurenbuurt verdienen hun vernieuwing

2 december 2011

Poelenburg en de Kleurenbuurt verdienen hun vernieuwing

Hieronder de SP-bijdragen in de raadsvergadering van donderdag 1 december over de plannen voor een gefaseerde aanpak van de vernieuwing van de wijk Poelenburg en het haalbaarheidsonderzoek Kleurenbuurt.

Het college doet nu of zij de basis hebben gelegd voor een nieuwe visie op het ontwikkelen van wijken. Vergeet het Masterplan Poelenburg, alles gaat nu in stapjes, en per stap wordt gekeken naar de voortgang. Op zich is daar niets mis mee. Maar om te doen of het college deze visie heeft ontwikkeld, is gewoon niet de hele waarheid. Het zijn de woningcorporaties die deze plannen waarover we nu stemmen hebben bedacht, als creatieve noodoplossing. Dat is niet erg, als we het eens zijn over die plannen, maar leg dit nu niet neer als de ideale, zelfbedachte manier om stedenbouwkundige plannen te realiseren. Dit is een bijzondere situatie die vraagt om bijzondere oplossingen.

Om echter hele wijken te vernieuwen, zullen integrale plannen en een langetermijnvisie nodig blijven. Het is dan ook jammer dat we als raad de tijd niet krijgen om alles even in perspectief te plaatsen. Het draagvlak dat er was voor de oorspronkelijke plannen, is niet vanzelfsprekend: we zijn nu enige jaren verder en de toenmalige plannen zijn drastisch gewijzigd.

Ook zijn er grote onzekerheden over de plannen die nu voor ons liggen. Of het met de multifunctionele accommodatie (MFA) gaat lukken, is nog helemaal niet zeker. ZVH weet mogelijk pas over enige jaren of zij woningen gaat slopen of renoveren. Is de miljoenenkostende aanpak van de weg Poelenburg de manier om de complete vernieuwing van Poelenburg vlot te trekken?

Maar de SP is niet doof voor de geluiden uit de wijk. Beter nu een begin maken dan weer jaren te wachten. Poelenburg verdient de vernieuwing. Een vernieuwing die wat betreft de SP ook nadrukkelijk bestaat uit renovatie van bestaande woningen. Daarvan heeft de SP positieve berichten ontvangen van de woningcorporaties. Honderden woningen zijn al gerenoveerd, honderden meer zullen worden gerenoveerd. Goed zo! Niet slopen als dat niet nodig is en de behoefte aan betere woningen vooral ook bij en voor de huidige bewoners realiseren.

Kleurenbuurt

Net als bij Poelenburg verdienen de bewoners van de Kleurenbuurt de vernieuwing van hun wijk. De plannen, die op grote steun vanuit de wijk konden rekenen, zo heeft de SP zelf twee jaar terug onderzocht, mogen niet te lang op de plank blijven liggen. Daarom zullen wij hier voor stemmen.

Wel maken wij ons zorgen over de afname van het aantal sociale huurwoningen van 700 naar 430. Dat zal het tekort aan betaalbare woningen in Zaanstad doen toenemen, tegen de vraag en behoefte in. Het valt te prijzen dat ZVH, tegen de oorspronkelijke wens van het college in, niet nóg meer sociale huurwoningen wil slopen. Zij nemen hun sociale doelstelling duidelijk serieus.

De SP zal binnenkort met vragen komen over de stand van zaken wat betreft betaalbare woningen over heel Zaanstad, want dat aantal lijkt sterk terug te lopen.

U bent hier