h

Rode contouren in opspraak

5 december 2011

Rode contouren in opspraak

In Neck (Wijde Wormer) ligt een plan om te komen tot modernisering van de sportvelden. Hierbij zullen de korfbalvereniging WWSV en de voetbalvereniging DZS kunstgrasvelden krijgen. Dit alles zal betaald worden uit de bouw van 60 koop- en huurwoningen. Om deze bouwaktiviteit mogelijk te maken zou het bouwverkeer door smalle straatjes moeten rijden. Hier is de bevolking van Neck tegen in het geweer gekomen.

Groen is Groen

De verantwoordelijke wethouder Hendriks is vervolgens met het idee gekomen van een ontsluitingsweg, van de sportvelden naar de Munnikdijk. Deze weg gaat door de rode contour, (nu binnen bestaand bebouwd gebied geheten), en hiervoor zal de provincie vrijstelling, voor aantasting van de rode contour, (bestaand bebouwd gebied) moeten geven.
Wij, als SP afdeling Wormerland en de gemeenteraadsfraktie, wijzen elke inbreuk op de rode contour (bestaand bebouwd gebied) af en zullen deze ontwikkelingen met argusogen volgen. Er bestaat namelijk ook nog een mogelijkheid dat de bouwweg, na goedkeuring van de provincie aangelegd, opgewaardeerd wordt tot secundaire weg. Dus een reden te meer om allert te blijven.

Dan een supermarkt in Neck (Wijde Wormer).

Deze is in de raadsvergadering, op 1 november, door wethouder Hendriks naar voren gebracht. Echter, er is binnen de rode contouren (bestaand bebouwd gebied) geen plaats, dus stelde de wethouder voor deze maar buiten de rode contour (bestaand bebouwd gebied) te realiseren.
Dit is voor ons, SP afdeling Wormerland en de gemeenteraadsfraktie onacceptabel want in ons verkiezingsprogramma en het coalitie programma (SP/VLW) is duidelijk opgenomen dat er niet wordt gebouwd buiten de Rode Contour, (bestaand bebouwd gebied).

Hans Mandjes, gemeenteraadslid en secretaris SP afdeling Wormerland

U bent hier