h

Nieuwjaarsgedachte van Henk Mak

1 januari 2012

Nieuwjaarsgedachte van Henk Mak

Met 2012 voor de deur, waag ik mij, als voorzitter van de SP Wormerland, toch maar aan een bespiegeling van wat achter ons ligt, en wat op ons af komt. Het jaar 2011 heeft ons niet veel goeds gebracht, dat is een zekerheid, aan alle mensen met democratie hoog in het gedachtengoed, er ligt een schone taak om het tij te keren. Als we zien wat er op ons af is gekomen het afgelopen jaar, dan is daar maar een woord dat lang blijft hangen, afbraak, afbraak en nog eens afbraak.

Het rechtse, neo-liberale gedachtengoed heeft dat gedaan waar ieder weldenkend mens van gruwt, namelijk, de tweedeling heeft keihard toegeslagen, het is ieder voor zich, met niet langer het solidariteitsgevoel waar we zo lang trots op konden zijn.
Terwijl ik het gevoel heb dat ik in een oorlogszone woon,(vuurwerk!), gaan mij gedachten toch terug naar wat achter ons ligt, radicale bezuinigingen, op plaatsen waar GEEN bezuinigingen meer mogelijk waren, de gezondheidszorg, de sociale werkvoorziening, het onderwijs, de uitkeringen en straks de verslechteringen in de WMO, het is nogal een pakket. Dit, en de verruwing in de maatschappij, het hoort ons, als democraten met grote zorg te vullen.
Zijn er dan geen pluspunten? Jawel, gelukkig wel, de SP begint langzaam maar zeker het besef laten groeien bij het electoraat dat het hoog tijd is voor verandering. De peilingen laten een toenemende ontevredenheid zien onder de mensen, het is nu hoog tijd tijd alle mensen de handen ineen slaan om deze kaalslag voor eens en voor altijd een halt toe te roepen!
En ondanks de sombere woorden mijnerzijds, heb ik nog steeds hoop in mijn ziel, 2012 gaat ons jaar worden, we gaan nu de vruchten plukken die een ijzersterke 2e kamerfractie voor ons heeft gezaaid, 2012 wordt het jaar dat de SP gaat oogsten, met Emile aan het hoofd gaan we hoop tegemoet, een drijfveer om de handschoen op te pakken en de strijd aan te gaan tegen een afbraak die ons terug dreigt te werpen in de jaren dertig.

Namens het bestuur en de fractie SP Wormerland wens ik U allen een hoopvol, strijdbaar en toch nog enigszins vrolijk 2012.

Henk Mak,
Voorzitter SP Wormerland

U bent hier