h

FNV en Woonbond woedend over ‘botte huurverhoging’

25 februari 2012

FNV en Woonbond woedend over ‘botte huurverhoging’

Persbericht Woonbond en FNV

‘Een onacceptabel botte maatregel’. Dat is het vernietigende oordeel van vakcentrale FNV en de Woonbond over het kabinetsplan dat het verhuurders mogelijk maakt de huur met 5% extra op de inflatie te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. In een gepeperde brief roepen zij de Tweede Kamer op ’deze maatregel met kracht van de hand te wijzen’.

Volgens FNV en Woonbond leidt het kabinetsplan al gauw tot een koopkrachtverlies van 300 euro in 2012 en tot een veelvoud van dat bedrag in de jaren daarna. Dat treft naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens en dus meer dan twee keer zoveel personen.
In de brief aan de Tweede Kamer schrijven de bonden dat ’de huren in één klap worden verhoogd, in een huurmarkt die vastzit.’ Zij wijzen erop dat als gevolg van de vastzittende huurmarkt er voor deze groepen veelal geen betaalbare alternatieven zijn.
FNV en Woonbond staan overigens niet alleen in hun kritiek. In de brief aan de Tweede Kamer verwijzen zij ook naar het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State die vanwege andere aspecten uitermate kritisch op het wetsvoorstel hebben gereageerd. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het is ongehoord dat verhuurders al inkomensindicaties van hun huurders krijgen terwijl de wet nog niet is goedgekeurd door de Tweede- en Eerste Kamer’.
Als een rode draad door de brief loopt de constatering dat Nederland een integrale aanpak van de woningmarkt ontbeert, terwijl alleen daarmee de woningmarkt weer vlot kan worden getrokken. ’Dat is niet alleen in het belang van huurders en kopers, maar ook in het belang van de bouwsector die kampt met een sterk teruglopende werkgelegenheid,’ aldus de FNV.

U bent hier