h

Parkeren zal altijd een beladen onderwerp blijven

11 februari 2012

Parkeren zal altijd een beladen onderwerp blijven

Hieronder de bijdrage die SP-steunfractielid Roland van Braam gisteren gaf in de commissievergadering over het nieuwe parkeerbeleid.

Roland van Braam"Parkeren zal altijd een moeilijk en beladen onderwerp blijven. Als je er op wilt handhaven, dan ben je altijd de gebeten hond. Maar anderzijds bellen bewoners ook handhaving op als men zich stoort aan andermans parkeergedrag. In mijn buurt Zaandam-Zuid is men ook massaal tegen betaald en vergunninghouders-parkeren. De solidariteit uit zich door pamfletten achter de ramen tegen betaald parkeren. Kom niet aan het 'heilige blik' van inwoners, want dan komt men massaal in opstand. Een goede ontwikkeling die onze fractie toejuicht!

In 2008 was oud-SP-wethouder Piet Keijzer betrokken bij de bouwplannen voor een nieuw ziekenhuis op het VVZ-terrein. Wat uiteindelijk niet door ging. Tijdens een informatie avond hierover stelden aanwezigen vooral vragen over het verkeer en parkeerproblemen. Eén van de bewoners zei toen over de situatie dat het een doffe ellende was met parkeren in de Heijermanstraat, wat veroorzaakt werd door medewerkers van het ZMC. Dus dat er problemen zijn met parkeren in bepaalde wijken kunnen we niet ontkennen.

Daarom kijkt de SP kritisch naar de invoering van betaald parkeren in Zaanstad: maar het mag geen melkkoe worden om je begroting op orde te krijgen.

Maar nu wordt in sneltreinvaart betaald parkeren in zelfs de verste buitengebieden van Zaanstad ingevoerd. Zoals de straat Cantate in Nieuwe West/Houtwerf, in Saendelft, Wormerveer enz. waar totaal geen probleem is met vrije parkeerplaatsen. Er gaat bij de bewoners in dit soort wijken het idee leven dat we geen betrouwbare overheid zijn. En ik kan me voorstellen dat inwoners zo gaan denken bij deze parkeervisie.

Betaald parkeren is een mooie inkomstenbron van de gemeente geworden. Maar daarnaast kost het een gemeente ook veel geld. De handhavingskosten zijn enorm door onderhoud aan parkeermeters, parkeerwachters en het innen van boetes en geld voor de vergunningen. Maar ook voor ondernemers kan het erg ongewenst zijn. Hoe meer mensen uitgeven aan parkeergeld hoe minder ze uitgeven in de winkels.

Het rapport geeft aan dat er eigenlijk niet of nauwelijks parkeerdruk is. En tevens is er geen draagvlak bij de bevolking. Dat blijkt wel uit alle inmiddels alle verzamelde handtekeningen en alle antiparkeer-pamfletten. In een vergelijkbaar geval heeft de rechtbank van Amsterdam recent uitgesproken dat de bewoners hebben aangetoond dat er geen parkeeroverlast was en dus geen draagvlak. En dat de regels voor inspraak niet correct zijn gevolgd.

Bewoners en kleine ondernemers worden al hard geraakt door de crisis die zij niet hebben veroorzaakt. In dit geval zitten er veel sociaal-economisch achtergestelde wijken bij, die nu getroffen zullen worden door dit parkeerregime. 2011 was al financieel heel zwaar voor veel mensen en 2012 zal ook niet makkelijk worden.Tevens stijgen de gemeentelijke belastingen ook weer. In dit geval zegt de SP-fractie: rekening retour !

Het probleem van parkeerdruk wordt meestal veroorzaakt door het aantal woningen en te weinig capaciteit parkeren. En zit parkeerdruk voornamelijk in de avonduren wanneer de mensen weer terug uit hun werk komen. Moeten we dan gaan handhaven op bewoners die er wonen ?

Als het puur om het geld gaat, kan het betaald parkeren beter worden afgeschaft en het geld innen via reeds bestaande belastingen, bijvoorbeeld bij de belasting op een (dure) woning of bij de toeristenbelasting.

Alleen maar de prijs verhogen leidt ertoe dat alleen de hele rijken kunnen parkeren in Zaanstad, maar dat past bij een liberale wethouder.

U bent hier