h

Schoonmakers stadhuis verdienen respect!

12 februari 2012

Schoonmakers stadhuis verdienen respect!

De SP-fractie roept de gemeente Zaanstad op om respect te tonen voor de schoonmakers van het stadhuis. De arbeidsvoorwaarden van deze schoonmakers zijn niet best: zo krijgt het personeel de eerste twee dagen van ziekte niet uitbetaald en is de werkdruk erg hoog. Ook in Zaanstad heeft het schoonmaakpersoneel van het stadhuis alle reden mee te doen met de landelijke acties van de Vakbond van schoonmakers/FNV. Dat kan het college van Zaanstad niet naast zich neerleggen, laat Zaanstad respect tonen!

Schoon genoeg, steun de schoonmakers!

De SP-fractie wil dat het gemeentebestuur de stakende schoonmakers steunt en Zaanstad tot ‘schoonmakersvriendelijke’ gemeente maakt. De schoonmakers willen een betere CAO en vragen grote opdrachtgevers zoals Albert Heijn, de Belastingdienst en banken om niet voor een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten. Dat wil de gemeente Zaanstad toch ook niet?

Daarom stelde steunfractielid Roland van Braam (vakbondskaderlid en vakbondsconsulent) namens de Zaanse SP-fractie de volgende vragen aan het college (burgemeester en wethouders):
• Bent u ervan op de hoogte dat schoonmakers van het stadhuis Zaanstad 4 uur onafgebroken zonder pauze werken? Bent u bereid om met de werkgever van deze schoonmakers in gesprek te gaan om hen te wijzen op het recht van pauze en erop toe te zien dat dit recht wordt gerespecteerd?
• Bent u ervan op de hoogte dat de schoonmakers van het stadhuis geen werkbesprekingen houden? Ondanks dat het niet meer verplicht is om een werkoverleg te houden gaat de overheid ervan uit dat dit geregeld plaats vindt. Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de werkgever van deze schoonmakers om te komen tot een structureel werkoverleg?
• Bent u ervan op de hoogte dat nieuw schoonmaak personeel niet ingewerkt wordt? Bent u bereid met de werkgever van de schoonmakers hierover afspraken te maken?
• Bent ervan op de hoogte dat in juni 2011 de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaakbranche is ingesteld? Bent u bereid deze code als norm te hanteren bij aanbestedingen van schoonmaakwerk?

U bent hier