h

Uitnodiging SP ledenvergadering

25 februari 2012

Uitnodiging SP ledenvergadering

Aan de leden van de SP- afdeling Wormerland/Oostzaan/Landsmeer.

Betreft. Uitnodiging voor het bijwonen van de SP Ledenvergadering op woensdag
21 maart 2012, van 20.00 tot 22.00 uur, zaal open om 19.30 uur, in de Beerlingzaal,
in de Kunstgreep, Kerkbuurt 4, in Oostzaan.

Agenda.

1/Opening en mededelingen.

2/Verslag voorzitter.

3/Verslag penningmeester.

4/Uitbreiding bestuur/verkiezing bestuursleden.

  
5/Verkiezing kascontrolecommissie.

6/Voorbereiding regioconferentie en congres.
-Bespreken Evaluatie congresbesluiten.
-Bespreken stuk over de toekomst van de SP. 

7/Rondvraag en sluiting.

Een kopje koffie of thee staat er voor u klaar.

Na afloop is er onder het genot van een drankje
(niet gratis) gelegenheid tot napraten.

Wilt u kennis nemen van de inhoud van de stukken
Evaluatie congresbesluiten en de toekomst van de SP,
Neem dan contact op met de secretaris, Hans Mandjes,
Tel. 06-48363237, mandjes@hotmail.com

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van de SP afdeling Wormerland.

U bent hier