h

Wake bij de detentieboten

25 februari 2012

Wake bij de detentieboten

door: Hans Mandjes

Maandelijks wordt er op de derde zondag van de maand een Wake gehouden bij de detentieboten, in de Achtersluispolder, in Zaanstad. Een statement tegen de huidige verharding en vreemdelingenhaat.

Diverse organisaties o.a. Amnesty Internationaal, PKN Zaanstad-Noord, Vluchtelingenwerk maar ook onze buren van de SP Zaanstreek doen mee aan deze Wake's. Tijdens de Wake wordt er gezwaait naar de gevangenen (die alleen om het feit dat zij in ons land zijn, op de vlucht voor geweld in eigen land, of op zoek naar een betere toekomst, gedetineerd worden). Ook worden er bloemen in het hek gestoken, gezongen, en wordt er door
een vertegenwoordiger van de organisatie gesproken.
Op 18 maart,om 14.00 uur, is er weer een Wake. Laten wij, als SP-ers zien, dat wij staan voor een tolerante, humane samenleving waarin een ieder mens zijn eigen waardigheid mag beleven en kom ook op 18 maart!

U bent hier