h

Druk van de ketel voor school Oostknollendam

27 maart 2012

Druk van de ketel voor school Oostknollendam

 

Stichting Spoor heeft geen vlees meer op de botten en zoekt steun

Tekst en foto's: Willem Croese

OOSTKNOLLENDAM – Met de rust van het dorp is het even gedaan wanneer maandagavond een stoet van kinderen, ouders en andere dorpsbewoners onder luid protest over straat gaat. De demonstranten dragen borden en spandoeken waarop teksten staan die het behoud van de lokale school bepleiten. Het gerucht 'sluiting' hangt in de lucht. In het dorpshuis hoopt men duidelijkheid te krijgen van Stichting Spoor en de gemeente Wormerland.

 

 

Twee scholieren van de openbare school Weremere houden een groot spandoek omhoog waarop met groene verf staat: “Doe ons geen verdriet sluit onze school niet”. Even verderop hangt aan een hek een kleurrijk doek met de slogan: “Een dorp zonder school geeft geen lol”. Aan bijna iedere woning hangt de vlag van Oostknollendam. De protesterende dorpelingen lopen joelend en toeterend naar het dorpshuis waar de kinderen handtekeningen overhandigen en de volwassenen de discussie aangaan met het schoolbestuur en de gemeente.

Geldgebrek

De zaal was stampvol met ruim tweehonderd dorpsbewoners. Daan Klaase, lid van de Contactcommissie Oostknollendam, leidde de avond in met een toekomstbeeld over het dorp met en zonder school. Uit zijn woorden bleek dat de vergrijzing om de hoek gluurt en dat juist schoolgaande kinderen voor leven in de brouwerij zorgen. Bij sluiting van de school dreigt het verenigingsleven te verdwijnen. Wanneer kinderen bijvoorbeeld in Wormer onderwijs krijgen is de kans zeer groot dat zij daar ook hun vertier halen.

 

 

Jan Hus, lid van het College van bestuur van de onderwijskoepel Stichting Spoor, kreeg de eer om als eerste zijn verhaal te houden op het podium. Vrijwel direct begon hij over zijn eigen verantwoordelijkheid.
De gemeente is alleen voor het onderhoud van de school. In de jaren negentig raakten scholen door nieuwe wetgeving zelfstandig. Sinds januari 2004 moet 60.000 euro per jaar bijgelegd worden voor de Oostknollendamse school Weremere.
,,Spoor heeft geen vlees meer op de botten”, vertelde Jan Hus. Volgens hem heeft de organisatie weinig financiële middelen, maar hij riep ouders, dorpsbewoners en de gemeente op zich te binden aan de school. ,,Wij willen de toekomst in door gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen.”

Toezegging

Onderwijswethouder Anna de Groot sloot zich bij de conclusie van Jan Hus aan. De gemeente wil de school niet sluiten. Het college wil Oostknollendam voor één jaar de kans geven door een poging te doen diep in de buidel te tasten en daarna 60.000 euro op tafel te leggen, maar eerst moet de gemeenteraad hiervoor toestemming geven.
De wethouder verwacht dit tijdens de raadsvergadering van mei of juni te kunnen bespreken. Uit de zaal kwam wel de kritiek dat deze toezegging aan de late kant is in verband met de inschrijving van kinderen op een school voor 1 juli.
SP-raadslid Mart van der Kolk sprak zijn verbazing uit dat ongeveer twee weken geleden tijdens een bespreking Jan Hus van Stichting Spoor 'politieke hulp' niet nodig achtte, dus heeft de SP'er alle informatie afgewacht.
Afgelopen zaterdag liet Hus echter in het Dagblad Zaanstreek weten geen hulp van de politiek te krijgen en dat vond Mart van der Kolk onterecht. ,,Maar de SP staat volledig achter de steun van het college om de school voor een jaar verder te helpen.”

 

 

Jan Hus gaf publiekelijk de vertraging in het proces toe en nam dit voor zijn rekening. Stichting Spoor zal volgens de bestuurder alles op alles zetten om de zaken met Oostknollendam en de gemeente in goede orde te regelen. Daarom pleitte hij ervoor om kinderen niet van de school af te halen, want dan is het einde oefening.
Al met al ziet het er naar uit dat Oostknollendamse kinderen ook volgend schooljaar naar hun eigen school kunnen gaan.

U bent hier