h

Meldpunt gezinsbijstand

16 maart 2012

Meldpunt gezinsbijstand

Om de gevolgen van de invoering van de gezinsbijstand in kaart te brengen is de SP een meldpunt gestart. We maken ons ernstige zorgen. Door deze regeling is een bijstandsuitkering niet meer het recht van een individu.

Door deze regeling is een bijstandsuitkering niet meer het recht van een individu. Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering wordt gekeken naar het inkomen van het hele gezin. Het inkomen van werkende kinderen wordt bijvoorbeeld meegerekend, waardoor de bijstandsuitkering van de ouders komt te vervallen of fors lager uitpakt. Jongeren krijgen geen uitkering en begeleiding meer, als de ouders een inkomen of een AOW-uitkering hebben. Om deze problemen in kaart te brengen worden mensen die te maken hebben met de gezinsbijstand opgeroepen om hun ervaringen te delen.

U bent hier