h

De windturbines in Nauerna

28 april 2012

De windturbines in Nauerna

Onderstaande bijdrage gaf raadslid Burhan Dogan namens de SP op de raadsvergadering van 26 april over de twee geplande windturbines in Nauerna.

Burhan DoganDe Socialistische Partij is een groene partij, en staat dus volledig achter het streven van de gemeente Zaanstad om in 2020 klimaat-neutraal te zijn. Daarom zijn we ook voorstander van het stimuleren van alternatieve energiebronnen, om zo de uitstoot van CO2 te verminderen. Het toepassen van windenergie kan hier een bijdrage aan leveren. De twee voorgestelde windturbines bij Nauerna zijn dan ook een belangrijke stap in de goede richting. Ze verdienen en krijgen onze steun.

Zoals onze fractie bij het Zaans Beraad al aangaf, vinden wij een goede verstandhouding met de bewoners van Nauerna van groot belang. Wij willen er dan ook bij de wethouder op aandringen dat hij in overleg blijft met de Belangengroep Nauerna.

Na het debacle van het langer openhouden van de stortplaats, zitten we niet wéér te wachten op slepende rechtszaken. Laten we dit vóór zijn, en de relatie met het buurtschap integraal benaderen in plaats van de zaken los van elkaar te behandelen. Daar ligt een rol voor zowel de wethouder als voor de belangengroep, die al heeft aangegeven graag in overleg te gaan.

Overigens, als milieupartij is de SP van mening dat naast het opwekken van windenergie ook andere mogelijkheden moeten worden verkend om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Alleen al om die reden is de sluiting van de stortplaats nu aan de orde, zodat er langs die weg geen overbodige en vermijdbare uitstoot meer plaatsvindt.

Tot slot zijn we uiteraard benieuwd hoe het nu verder staat met het Zaanse energiebureau. De raad heeft alweer twee jaar geleden tot oprichting daarvan besloten om de mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie te onderzoeken, omdat de commercie energiebedrijven daar zelf te weinig initiatief in namen. Buiten wellicht de twee windturbines waar we vanavond over spreken, heeft het energiebureau nog niet veel opgeleverd, en dat vinden we jammer.

U bent hier