h

Integraal veiligheidsplan: repressie zonder zorg om kwetsbare mensen

27 april 2012

Integraal veiligheidsplan: repressie zonder zorg om kwetsbare mensen

Donderdag 26 april werd het zogenaamde Integrale Veiligheidsplan in de raad besproken. Hieronder de bijdrage die Sonja van Elmpt namens de SP gaf.

Sonja van ElmptZaanstad is een relatief veilige stad en dat willen we graag zo houden, Deze zin en zinnen met een dergelijke inhoud komen bij een slordige telling minstens zeven keer voor in het integraal veiligheidsplan. Ook staat in dit stuk dat echte veiligheid en veiligheidsgevoelens vaak niet overeenkomen.

Wat moet je dan verwachten van een integraal veiligheidsplan? De SP zou zeggen, een plan waarin de reële veiligheidsrisico's de hoogste prioriteit krijgt en dat als het gaat om gevoelens van onveiligheid er andere dan repressieve middelen worden gebruikt.

Geef jongeren maar de schuld?

Vooral als het om overlastgevende jongeren gaat is het in dit stuk precies andersom. Jongeren die gevaar lopen door loverboys, mensen die door bezuinigingsmaatregelen begeleiding verliezen en daardoor gevaar lopen of gevaren kunnen veroorzaken vinden we niet echt terug. Maar jeugdoverlast dat in veel Zaanse wijken speelt wordt tot tweede prioriteit gebombardeerd,

Begrijp ons goed, jongeren die crimineel gedrag vertonen mogen wat ons betreft stevig worden aangepakt. Maar daar hebben we er in Zaanstad niet zoveel van. Er is wel sprake van overlast, maar niet alleen van jongeren. Er is immers ook sprake van verkeersoverlast of mensen die gestoord gedrag vertonen.

Het aantal overlastgevende jongeren daalt zelfs. Waarom dat toch zo gebeten op die jongeren, zijn jongeren geen inwoners van onze gemeente meer? Heeft de jeugd in Zaanstad niet de toekomst?

Wat is dat dan dat gevoel van onveiligheid? Kan dat ook niet komen door ons taalgebruik? Een vechtpartij heet tegenwoordig mishandeling. Een bal door de ruit heet nu vernieling of vandalisme, terwijl het ook zou kunnen gaan om kattenkwaad. Luidruchtige jongeren zijn niet vervelend, maar overlastgevende jongeren.
Prioriteit nummer twee vinden wij dan ook niet kloppen met de ernst van de veiligheidsrisico,s

De grote risicos op branden of grote rampen krijgen daarintegen in dit de veiligheidsplan maar mager aandacht.

Veiligheid voorop: zorg voor mensen

Wat de SP fractie echt mist in het integrale veiligheidsbeleid de risico's die mensen lopen met een psychische ziekte. Door de afnemende begeleiding, de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor de mensen die deze begeleiding en zorg hard nodig hebben, lopen deze mensen grote risico's en daarmee ook hun omgeving. Er zijn trieste voorbeelden van mensen die doordat begeleiding ontbrak en zorg onvoldoende was mensen zichzelf en hun omgeving ernstige schade hebben toegebracht tot geweldsmisdrijven aan toe. Om hier aandacht voor te vragen hebben we een motie ingediend.

Onze tweede motie heeft te maken met de jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Volgens een uitgebeid sociologisch onderzoek dat op 16 april 2012 is gepubliceerd in het NRC blijkt dat waar deze jongern 16 % van het totale aantal jongeren uitmaken ze in het strafrecht bijna de helft van de jongeren uitmaken en onder veelplegers is dat nog meer. Volgens rechters en officieren van justitie nemen deze percentages toe. Het gaat om mislukte schoolcarrières, mislukte stages en geen banen. De meeste jongeren met een laag IQ die dit overkomt vertonen geen crimineel gedrag, maar zij krijgen het wel steeds moeilijker in een maatschappij die van je verwacht dat je mee kunt komen. Veilige plekken voor scholing en werk verdwijnen steeds meer. Bovendien wordt steeds meer ‘kattenkwaad’ niet meer door de vingers gezien en wordt er vaker aangifte gedaan. Daardoor krijgen zij sneller een strafblad en raken buitengesloten uit de maatschappij.

Met de motie willen we voorkomen dat niet goed opgeleide buitengewoon opsporingsambtenaren deze jongeren misschien te hard aanpakken, niet goed inschatten wat er aan de hand is en daarom deze jongeren misschien ten onrechte criminaliseren.

Voor het onderwerp ‘uitbuiting en mensenhandel’ hebben Groenlinks en de SP in het verleden aandacht gevraagd.. Deze problematiek heeft een actieve benadering nodig. Als je wacht tot zich iets aandient dan kun je lang wachten. Dat was precies de strekking van de toen gevoerde discussie. Teleurstellend, want landelijk ook een prioritieit. En in Alkmaar heel erg goed opgepakt. Wat vindt Groenlinks hiervan?

Kortom voorzitter, wij kunnen ons niet goed vinden in de prioritering.

Uitkomst

Onze moties werden niet aangenomen en daarom bleven de verkeerd gestelde prioriteiten in dit plan overeind. Daarom stemde de SP tegen dit plan.

U bent hier