h

School Oostknollendam voor een jaar uit de gevarenzone

25 april 2012

School Oostknollendam voor een jaar uit de gevarenzone

SP-raadslid Mart van der Kolk blikt terug

Gelukkig de druk is even van de ketel voor basisschool Weremere in Oostknollendam, want zoals u wel vernomen zult hebben via de krant stond het voortbestaan van deze school ter discussie. Op 22 maart 2012 had het schoolbestuur 'Spoor' namelijk laten weten dat zonder bijdrage van derden de school na de zomervakantie vermoedelijk haar deuren zou moeten sluiten. Dit zou voor een dorp als Oostknollendam natuurlijk een hele slechte zaak zijn, want waar moesten de kinderen dan naar school.

De enige optie die dan overbleef zou zijn dat de kinderen veelal van jongere leeftijd elke dag op de fiets of anders over de dijk naar Wormer of Zaanstad zouden moeten om naar school te kunnen gaan. Als ouder wil je dit natuurlijk niet voor je kinderen en dus moest er een oplossing komen.
En die werd gevonden doordat het college van B&W van de gemeente Wormerland bereid was om voor een jaar een bedrag van 60.000 euro beschikbaar te stellen zodat de school voorlopig voor een jaar uit de gevarenzone zou zijn.
Uiteraard moest voordat het geld ter beschikking werd gesteld goedkeuring verkregen worden van de gemeenteraad en dit gebeurde op 17 april. Niet zonder problemen ging dit, want in de voorronde aangaande dit onderwerp konden alle partijen zich niet allemaal vinden in het raadsvoorstel. Dit had tot resultaat dat men het voorstel in eerste instantie in een eerstvolgende raadsvergadering nogmaals op de agenda wilde plaatsen.
Diep teleurgesteld over deze keuze liepen de aanwezige toeschouwers weg en ik verliet als SP-vertegenwoordiger in deze voorronde ook de vergaderzaal. Immers haast was geboden vanwege het inschrijven van nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar, en dit kwam nu in gevaar.
Maar gelukkig was nog niet alles verloren want tijdens de raadsvergadering die later op de avond werd gehouden kwam het gezonde verstand weer bovendrijven en tijdens een debatronde in de raadsvergadering kwamen alle partijen overeen om alsnog in te stemmen met het voorstel zoals voorgelegd door wethouder Anna de Groot (SP).
Iedereen was er gelukkig van overtuigd dat voor deze school geen tijd te verliezen was om deze school te behouden. Nu ligt de bal bij de bewoners, contactcommissie Oostknollendam, schoolbestuur 'Spoor' , Baloe en de gemeente Wormerland om een plan uit te werken dat het voortbestaan van deze school zeker stelt, zodat de kinderen uit Oostknollendam en omgeving ook na de vakantie en in de toekomst gewoon naar hun vertrouwde school kunnen blijven gaan.

SP-raadslid Mart van der Kolk

U bent hier