h

Nog geen opschorting huishoudtoets

16 mei 2012

Nog geen opschorting huishoudtoets

Op het Zaans Beraad (commissievergadering van de gemeenteraad) van 10 mei stelde de SP-fractie de vraag of de huishoudtoets niet kon worden opgeschort, in navolging van het wegvallen van de meerderheid in de Tweede Kamer voor deze asociale maatregel na de val van het kabinet. De wethouder gaf hierop een zeer voorwaardelijk antwoord, en stelde zo een besluit uit tot in ieder geval 24 mei. Hier zal de SP op terugkomen!

Actualiteitsvraag SP over huishoudtoets

"De fractie van de SP stelde een actualiteitsvraag aan wethouder Visser over de huishoudtoets van de WWB. Door de politieke veranderingen in Den Haag schorten in navolging van de grote steden steeds meer gemeenten het toepassen van de huishoudtoets op. Deze toets, die per 1 januari wettelijk geregeld is, rekent het totale huishoudinkomen mee bij de beoordeling van het verkrijgen van uitkeringen. De SP vroeg of Zaanstad dit ook gaat opschorten.

De wethouder antwoordde dat er op dit moment te weinig informatie is over hoe het in de toekomst eruit gaat zien. Het 'lenteakoord'is nog te vaag. Vanaf 15 mei behandelt de Tweede Kamer de controversieelverklaring van de Wet werken naar Vermogen en de huishoudtoets. Daarna zal er meer duidelijk worden. Dit is ook besproken met de clientenraad Wwb. Vanuit zorgvuldigheid wordt pas daarna gecommuniceerd wat er gaat gebeuren. Op dit moment heeft Zaanstad daarom de omzettingen van bestaande situaties op 'hold' gezet en worden nieuwe anvragen tijdelijk niet beoordeeld.

Op 24 mei is er een presentatie voor de raad, want ook andere fracties dan de SP zijn met dit onderwerp bezig."

(bovenstaand verslag van Terugblik op de Zaanse raad)

U bent hier