h

SP Zaanstad wil opschorting huishoudtoets

9 mei 2012

SP Zaanstad wil opschorting huishoudtoets

In een zogenaamde 'actualiteitsvraag' zal de Zaanse SP-fractie donderdag 10 mei de wethouder vragen de uitvoering van de huishoudtoets te stoppen.

De vier grote steden zijn in overleg met het ministerie onmiddellijk gestopt met de uitvoering van de gezins- of huishoudtoets. De toets was per 1 januari van dit jaar ingevoerd en had grote gevolgen voor gezinnen met bijvoorbeeld een inwonend kind dat wel enig inkomen heeft. Veel mensen komen in de problemen door de invoering van de gezinstoets. Dit blijkt onder andere uit landelijk onderzoek door de SP, dat Tweede Kamerlid Sadet Karabulut afgelopen zondag presenteerde.

Na het voorbeeld van de vier grote steden, schorten steeds meer gemeenten de huishoudtoets op: van Kampen tot Tilburg, van Enschede tot Terneuzen. Zij stoppen allemaal voorlopig met de uitvoering van de regeling waarbij per huishouden nog maar één bijstandsuitkering wordt verstrekt. Inwoners waarvoor de wijziging geldt, worden door de gemeenten geïnformeerd.

Daarmee volgen deze gemeenten het beleid van de nieuwe gelegenheidscoalitie in de Tweede Kamer, die de huishoudtoets wil schrappen. Er is in de landelijke politiek geen meerderheid meer voor de huishoudtoets. Wij zouden graag zien dat de gemeente Zaanstad zich hierbij aansluit.

Vandaar onze vragen:
• Gaat Zaanstad de huishoudtoets ook opschorten?
• Op welke termijn worden de betrokkenen geïnformeerd?

De SP was en blijft tegenstander van de gezinsbijstand. Door de gezinstoets worden nu gezinnen uit elkaar getrokken, mantelzorgers en ouderen financieel gestraft en hele gezinnen de armoede in gedreven.

Onrechtvaardige maatregel die zwakkeren treft

Veel mensen komen in de problemen door de invoering van de gezinstoets. Dat blijkt uit landelijk onderzoek door de SP. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut presenteerde zondag de resultaten van het meldpunt dat zij opende om de gevolgen van de gezinstoets in kaart te brengen.

Karabulut: ‘De resultaten van het meldpunt tonen dat veel mensen in grote financiële problemen komen door invoering van de gezinstoets. Het rukt gezinnen uit elkaar, ontneemt jongeren perspectief op een zelfstandig bestaan, maakt gezinsleden verantwoordelijk voor elkaars schulden en straft mensen die voor elkaar zorgen. De gezinstoets leidt tot tweedeling, uitsluiting, armoede en werkloosheid. Daarom moeten we een eind maken aan deze wet.'

Ruim een derde van de respondenten meldt dat ouders hun uitkering hebben verloren omdat inwonende kinderen een inkomen hebben. In 13 procent van de gevallen is het andersom; daarbij hebben kinderen een uitkering verloren door het inkomen van een werkende ouder. In totaal ontving Karabulut 557 meldingen.

Door de gezinsbijstand wordt nu naar het inkomen van het hele gezin gekeken, in plaats van alleen naar het individu. Met het onderzoek heeft Karabulut in kaart gebracht welke gevolgen dat heeft voor gezinnen. Veel respondenten gaven aan uitkeringen te verliezen doordat mede-gezinsleden werken. Daarnaast maken respondenten melding dat ziektekostenpremies en huur stijgen en toeslagen en uitkeringen dalen. Het SP-Kamerlid maakt zich er dan ook sterk voor dat de nieuwe wet van tafel gaat. 'Dat moet per direct gebeuren, en met terugwerkende kracht.' De vier grote steden hebben de uitvoering van de gezinsbijstand al opgeschort. Karabulut wil dat alle gemeenten zich daarbij aansluiten.

Update 11 mei

Nog geen opschorting huishoudtoets, wordt op of na 24 mei vervolgd. Volg deze website voor het laatste nieuws!

U bent hier