h

'Weinig over van sociaal gezicht Zaanstad'

21 mei 2012

'Weinig over van sociaal gezicht Zaanstad'

Tekst van het interview door Rob Swart met SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in Dagblad Zaanstreek/NHD van 21 mei 2012.

Het is verleden tijd dat Zaanstad zich op de borst kon slaan met het sociaal beleid, vindt SP’er Patrick Zoomermeijer. De coalitiepartijen begonnen met de scherpe randjes van het minimabeleid, maar inmiddels voeren ze alles uit dat Den Haag bedenkt en lijken de plaatselijke kopstukken soms wel rechtser dan hun landelijke partijgenoten.

Patrick ZoomermeijerZoomermeijer had graag gezien dat Zaanstad net als sommige andere gemeenten de huishoudtoets links zou laten liggen. Die regeling bepaalt dat er geen of minder bijstand is voor een gezin als een van de kinderen wel inkomen heeft. Het verplicht kinderen voor hun ouders te zorgen en belemmert ze in hun eigen toekomst. In het nieuwe bezuinigingsakkoord vervalt de regeling zo goed als zeker en het was Zoomermeijer een lief ding waard geweest als Zaanstad de toets aan de kant had geschoven. "De wethouder wil de toets alleen achterwege laten bij uitkeringen die al voor 1 januari liepen. Tenminste, zo interpreteer ik haar woorden ’on hold’. Maar voor nieuwe aanvragen wordt nog niet uitgesloten dat de regeling zal worden toegepast, totdat er duidelijkheid is worden aanvragen geparkeerd. Dat betekent dat mensen langer op een uitkering moeten wachten. Ik hoef niet uit te leggen dat zoiets een groot probleem is. De situatie van die mensen is al niet rooskleurig."

Al kwam er maar een voorschotregeling, zegt Zoomermeijer. Dan liet Zaanstad in elk geval zien zich om de mensen te bekommeren. Het is dat laatste dat Zoomermeijer mist in het Zaanstad van VVD, PvdA, GroenLinks en ZOG. "Barbara Visser is een capabele wethouder. Zij heeft een grote dossierkennis en draait niet om de zaken heen. Je weet wat je aan haar hebt. Maar ik heb nooit de indruk dat zij slecht van slaapt van de maatregelen die zij doorvoert."

"In het collegeprogramma staat dat het sociaal beleid van Zaanstad overeind moet blijven. Ik neem aan dat het een eis van PvdA en GroenLinks was om dat in het akkoord op te nemen. Ik zeg dan, maak het waar, steek je nek uit. Dat mis ik. Ik wil niet zeggen dat er niets van het sociaal beleid over is, maar er is weinig van over."

"Voor andere zaken is wel geld. Een garantie voor vijf miljoen voor het nieuwe ziekenhuis, bijvoorbeeld, wordt zomaar afgegeven zonder de gemeenteraad daarin te kennen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er tegen ben, maar het valt op hoe makkelijk dat gaat en dat er geen geld is voor het sociaal investeringsfonds dat wij hebben bepleit."

"PvdA, GroenLinks en zelfs de VVD zijn plaatselijk rechtser dan landelijk. Dat valt mij vaak tegen. Het is misschien goed voor de SP, maar ik had het graag anders gezien. Het heeft misschien met bestuursverantwoordelijkheid te maken. Als SP formuleren wij vier of vijf punten die we absoluut willen bereiken. In Zaanstad is dat in elk geval sociaal beleid en sociale woningbouw. Als wij die punten niet binnenhalen, hoeven we niet verder te onderhandelen over deelname in een coalitie. Ik zou willen dat de PvdA dat ook deed. Ze zeggen soms wel dat er een ondergrens is, maar ze definiëren die nooit."

U bent hier