h

Blijf af van Baanstede!

16 juni 2012

Blijf af van Baanstede!

Donderdag 14 juni werden de raadsfracties gevraagd om een zogenaamde zienswijze te geven over de financiële stukken van de regionale sociale werkvoorziening Baanstede. Bij Baanstede werken meer dan 1.000 mensen uit de regio (Waterland, Purmerend, Zaanstad) met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, waaronder honderden mensen uit Zaanstad. Het Zaanse college van burgemeester en wethouders wil zoveel mogelijk Baanstede inkrimpen en mensen 'buiten plaatsen'. Tegen deze plannen, feitelijk een miljoenenbezuiniging op mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, heeft de SP al vaak actie gevoerd. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer.

Patrick ZoomermeijerDe raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarrekening en het jaarverslag van Baanstede in 2011. Daarmee stemt Zaanstad ook in met het aanvullen van huidige tekorten bij Baanstede. Daarnaast wordt de (gewijzigde) begroting 2012 voor kennis aangenomen, feitelijk genegeerd. En tot slot wil het college de begroting voor 2013 en de meerjarenplanning van Baanstede afwijzen.

Met de eerste twee punten heeft de SP geen moeite, dus die steunen wij. Vooral dat we bijspringen nu Baanstede tekorten heeft, is te loven.

Maar met het derde punt heeft de SP een groot probleem. Het college zegt dat Baanstede niet voldoende rekening houdt met oplopende tekorten (6 miljoen regiobreed in 2016). Dat hoewel het in Den Haag nu rommelt en nog veel onduidelijk is, volgens het college de bezuinigingsopgave ‘een feit’ is.

Om te beginnen gelooft de SP-fractie niet dat de directie van Baanstede geen afdoende bezuinigingen voorstelt uit onwil, maar uit onmacht. Ik denk dat zij ook nog teveel in onzekerheid verkeren over de toekomst (Haags beleid) en ook niet weten hoe ze nog kunnen snijden. Hoewel in het slechtste geval bezuinigingen door Den Haag toch worden doorgedrukt, vindt de SP dat we daar uit menselijk en sociaal oogpunt nooit akkoord mee mogen gaan! Dit is echt té erg, dit is een grens die wij uit principe niet passeren. Bepaalde voorzieningen in een stad, en daar is de sociale werkvoorziening bij uitstek een voorbeeld van, zijn er niet om winst te maken, maar om de stad socialer en prettiger te maken. En dat mag best geld kosten.

In de raadsinformatiebrief van 31 mei staat dat er niets is veranderd. Alleen de herstructureringsbijdragen, die de kosten die de reorganisatie zou kosten op te vangen, zijn van de baan. Maar in Den Haag is er wel degelijk iets veranderd: de wet Werken naar vermogen is van de baan. We moeten niet net doen alsof dat niet zo is. Sommige andere partijen in de raad zeggen dat de bezuinigingen al zijn ingeboekt en dat we daar niet meer onder uit kunnen. Om te beginnen hebben wij niet meegedaan aan dat inboeken. We hebben mede om die reden tijdens de behandeling van de begroting bezwaar gemaakt tegen deze bezuinigingen. Ook hebben wij gepleit voor een Algemene Sociale Reserve (of Sociaal Investeringsfonds), zoals er ook een Algemene Reserve Grondzaken is.

Wij zijn positief ingesteld en verwachten positieve veranderingen na de verkiezingen. Vanuit menselijk oogpunt voor de mensen die werken bij Baanstede en respect voor de kiezers die een socialer Nederland willen vinden wij dat we die af moeten wachten, en dus niet akkoord kunnen gaan met het afwijzen van de begroting 2013/meerjarenplanning, al zijn er boekhoudkundige deadlines. Dan maar de begroting van Baanstede overnemen. Anders laat je je het mes op de keel zetten, en dat nog wel over iets dat honderden uiterst kwetsbare mensen in onze stad raakt en voor hun toekomst heeft de SP zich de afgelopen jaren hard gemaakt.

Update

Ondanks dat enige andere partijen ook kritiek hadden op deze plannen van het college, was het alleen de SP die géén positieve zienswijze afgaf, en dus tegen deze dramatische plannen was en bleef in woord én daad.

U bent hier