h

Schapen, de groene oplossing

20 juni 2012

Schapen, de groene oplossing

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Schapen inzetten als bermbeheerders is een goed plan."

Onze reactie hierop:

Een schaapskudde een fantastische oplossing om goedkoper en klimaatvriendelijk het groen te onderhouden. Het mes snijdt in dit geval aan vele kanten. De natuurontwikkeling zal zeer bescheiden blijven, schapen eten immers alles, het is een goedkope oplossing voor het beheer, het heeft een toeristische en een educatieve functie. Basisscholen kunnen bij het milieuvriendelijke groenbeheer betrokken worden.

U bent hier