h

Eritreafestival Zaandam: regime Eritrea controleert haar onderdanen

18 juli 2012

Eritreafestival Zaandam: regime Eritrea controleert haar onderdanen

Op 17 juli stelde fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer namens de SP vragen over het Eritreafestival aan burgemeester Faber. Deze zogenaamde 'actualiteitsvragen' stelden de lange arm van het regime van Eritrea aan de orde, dat ook haar onderdanen in Nederland controleert. Op deze kwestie zijn wij geattendeerd door onze Amersfoortse SP-afdeling en een mensenrechtenactivist uit Eritrea.

Achtergrond

Internationaal gerespecteerde mensenrechtenactivisten waarschuwen tegen pogingen van het consulaat van Eritrea, een land in Oost-Afrika, om Eritreeërs in Nederland te bewegen betalingen te doen ten behoeve van de oorlogskas in Eritrea, de ‘diasporabelasting’. Zij moeten maandelijks 2% van hun inkomen afdragen via het consulaat. Daarnaast worden regelmatig bijdragen ingezameld via bijeenkomsten en festivals voor ‘het verdedigen of het opbouwen van het land’

Ogenschijnlijk politiek neutrale bijeenkomsten zouden gebruikt worden om Eritreeërs met een verblijfsvergunning onder druk te zetten deze ‘diasporabelasting’ te betalen. Deze druk zou bestaan uit het doorspelen van persoonsgegevens aan het consulaat, zodat hun familie en eventuele bezittingen in Eritrea getraceerd kunnen worden bij weigering om te betalen.

Op 10,11 en 12 augustus staat in het zalencentrum De Tulp in Zaandam een groot festival gepland dat door het consulaat en aanhangers van het regime wordt georganiseerd. Musici en belangrijke kopstukken van het regime worden rechtstreeks ingevlogen

In Giessen werd twee maal een dergelijk festival georganiseerd, maar de continuering hiervan staat nu ter discussie na ongeregeldheden tussen voor en tegenstanders van het regime waarbij de politie moest ingrijpen. Onlangs is dit probleem in Amersfoort ook aan de orde geweest. Op 20 juni jl. hebben wijkcentrum het Middelpunt en de kerk De Brug in Amersfoort geweigerd om verdere bijeenkomsten van het regime toe te staan. De SP en Amnesty International aldaar hebben hierover vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders van Amersfoort.

Eritrea heeft te lijden onder een zeer repressief regime, dat politieke tegenstanders en kerkleiders vervolgt en gevangen zet. President Isaias Afeworki is al 20 jaar aan de macht in deze één partij staat, waar geen verkiezingen worden gehouden. Amnesty International schrijft in haar jaarrapport 2012 over het mishandelen en folteren van politieke gevangenen. Voormalige ministers en generaals, journalisten en religieuze leiders zijn spoorloos verdwenen. Er is geen enkele burgerlijke vrijheid en de VN waarschuwen regelmatig tegen schendingen van mensenrechten. De Hoge Commissaris voor de mensenrechten liet nog onlangs weten dat het land van 6 miljoen inwoners 500 á 10000 politieke gevangenen heeft.

Eritreeërs ontvluchten in grote aantallen hun land. Alleen al in Israel wonen er 30.000. Eritrea staat onder kritiek en sancties van de Veiligheidsraad vanwege haar destabiliserende rol in de regio en ook vanwege de ‘diasporabelasting’ waarmee het militaire apparaat wordt betaald. Het is vreemd dat het regime hier festivals zou moge organiseren om deze belasting te innen.

Zweden overweegt maatregelen tegen de wijze waarop Eritrea probeert landgenoten met een verblijfsvergunning aldaar te laten betalen voor de oorlogskas.

Vragen

1. Bent u bekend met het feit dat het Eritrese consulaat en andere aanhangers van het regime een groot festival heeft gepland op 10, 11 en 12 augustus in Zaandam in het zalencentrum De Tulp?
2. Bent u ermee bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat aanhangers van het regime en het consulaat van Eritrea dit soort festivals niet alleen gebruiken om propaganda te maken voor het regime, maar ook om hun landgenoten onder druk te zetten om te betalen voor de oorlogskas (de diaspora belasting)? Nederland steunt de VN sancties tegen Eritrea, is het dan niet vreemd dat het regime hier festivals mag organiseren om deze belasting te innen? Wat vindt u van deze praktijken?
3. Bent u bereid om de Tulp en andere zaalverhuurders in Zaanstad te informeren over de achtergronden van dit soort bijeenkosten en hen te waarschuwen?
4. Bent u bereid contact op te nemen met de burgemeester van Amersfoort en met de rijksoverheid teneinde tot een landelijk gecoördineerde aanpak te komen van dit probleem?

U bent hier