h

Inbreng afdeling Zaanstreek verkiezingscongres

1 juli 2012

Inbreng afdeling Zaanstreek verkiezingscongres

Tekst uitgesproken op het 19e SP-congres door Patrick Zoomermeijer namens de afdeling Zaanstreek op 30 juni 2012:

Wij willen als eerste aandacht vragen voor de meest schrijnende schending van mensenrechten in Nederland. Wegkijken is daarbij geen optie. Dan hebben wij het over meer dan de helft van de gedetineerden in vreemdelingenbewaring, die na kortere of langere tijd - soms pas na een jaar - weer op worden straat gezet, omdat ze niet kunnen worden uitgezet. Eenmaal op straat hebben ze vaak geen onderdak of werk.

Wij pleiten voor een ruimhartiger toepassing van de zogenaamde 'buiten schuld'-regel, waar Amnesty International ook voor pleit. In geen geval mogen vluchtelingen zonder uitzicht op uitzetting worden opgesloten en verdient hulp bij vrijwillige terugkeer de voorkeur boven gedwongen terugkeer. Vandaar ons amendement nummer 59. Amendement 62 van Rotterdam heeft een vergelijkbare strekking.

De Nederlandse dijken houden gelukkig water tegen, en geen mensen. Dijken zouden moeten voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen. Zie amendement 338.

De grote Britse socialist Tony Benn zei ooit: “Als we geen controle uitoefenen over de economie in het belang van de mensen, dan moeten we controle over de mensen uitoefenen in het belang van de economie.” Hij had een vooruitziende blik. Met het accepteren van de Europese drie procent norm voor het begrotingstekort leggen we de dwang tot een kleinere overheid en sociale kaalslag vast. En accepteren we de neoliberale ideologie daarachter.

Wij vinden het onwenselijk dat de drie procent norm in het conceptverkiezingsprogramma vanaf 2015 wordt geaccepteerd. Vandaar ons amendement nummer 563. Wélke norm wij hanteren kiezen wij liever zélf, afhankelijk van ónze wensen en ónze mogelijkheden, en niet die van de grote bedrijven en mogendheden die de EU besturen.

Tot slot: 65 moet 65 blijven, ook na 2020. Zie amendement 114. Handen af van onze AOW!

U bent hier