h

Slotbeschouwing kadernota: help Poelenburg

19 juli 2012

Slotbeschouwing kadernota: help Poelenburg

Hieronder de slotbeschouwing van de SP, uitgesproken op 19 juli door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer.

Patrick ZoomermeijerVrees niet! Vanavond geen grote woorden, onze kritiek op de filosofie die aan de basis ligt van deze kadernota is door ons al aan de orde gebracht tijdens het debat van de afgelopen twee weken.

Op sommige zaken, zoals de toekomst van sociale werkvoorzienng Baanstede en de werkonzekerheid bij de gemeenteambtenaren bijvoorbeeld, zullen we tijdens de behandeling van de begroting later dit jaar terugkomen.

De SP is nu vooral tevreden met de creatieve oplossing die het college heeft bedacht met de erfpachtconstructie en het inlopen van de achterstand in onderhoud in de openbare ruimte. Dat ziet er toekomstbestendig uit en geeft lucht.

Het college geeft aan het sociale domein te willen ontzien bij bezuinigingen. Dat is een nobel streven. Maar dan moet het sociale domein wel meer zijn en dan het nu is, en er voor Baanstede ook een oplossing komen. Maar nogmaals, daar komen we bij de begroting op terug.

Wel zijn er een paar zaken die wat betreft de SP vanavond nog geregeld moeten worden.

A8-A9

Ten eerste, laten we nu realistisch zijn en erkennen dat de A8-A9 er voorlopig niet gaat komen. In tijden van crisis kunnen we de 14 miljoen die we daarvoor moeten reserveren we beter gebruiken, dus laten we de plannen voor de A8-A9 bij de begroting heroverwegen. Hierover heeft de SP samen met ROSA motie 43 ingediend.

In motie 66 stellen we samen met de PvdA en Lijst Dissels voor bij de bezuiniging door de subsidies voor de cultuur- en welzijnssector niet te indexeren, rekening te houden met draagkracht en omvang van de getroffen organisaties.

Met motie 63 hopen de SP en de Partij van de IJsbaan de bezuinigingen op welzijn en sport te temperen. Dit door de 140.000 euro die nu jaarlijks voor de coördinatie van het integraal veiligheidsbeleid, waar de SP niet mee instemde, wordt ingezet, in te zetten voor welzijn en sport. Dit komt de leefbaarheid ten goede, en is die extra 140.000 nu echt nodig voor veiligheid in een toch al relatief veilige stad?

Poelenburg

Tot slot Poelenburg. Deze wijk wordt nog harder dan de rest van Zaanstad getroffen door de crisis. Van het oorspronkelijke Masterplan voor sociale vernieuwing komt niets terecht. Uiteindelijk was er alleen nog de verlegging van de straat Poelenburg, en zelfs dit dreigt niet te lukken. Ja, het college moet in gesprek met de woningcorporaties om de boel vlot te trekken. Daar is geen motie voor nodig, zoals PvdA en GroenLinks die indiende en het college voor de bühne overnam. Wij vertrouwen er op dat het college hier sowieso haar stinkende best voor gaat doen, motie of niet.

Wat echter nodig is, is om het geld, de 7 miljoen voor de fysieke ruimte, ook écht apart te zetten voor de wijk Poelenburg. De wijk verdient het, de bewoners en winkeliers van Poelenburg verdienen het! Daarom wil de SP met ROSA via motie 45 regelen dat dit geld in de komende begroting voor Poelenburg wordt gereserveerd. Zodat dat geld er ook ís voor de wijk, wanneer en welke plannen er uiteindelijk ook van de grond komen. Laat Poelenburg niet vallen!

U bent hier