h

SP stelt vragen over mislukte doorstart Bovenkruier

10 juli 2012

SP stelt vragen over mislukte doorstart Bovenkruier

Vanwege de mislukte doorstart van buurtcentrum De Bovenkruier in 't Kalf in Zaandam vraagt de SP zich af of achteraf gezien de privatisering van de buurtcentra wel een wijs besluit is geweest. We hopen dat het college haar verantwoordelijkheid oppakt en garant staat voor een buurthuisvoorziening in 't Kalf. Eerder voerde de SP met de bewoners al intensief actie om De Bovenkruier open te houden. Namens de SP heeft steunfractielid Carla Schuddeboom weer vragen aan het college gesteld over de toekomst van De Bovenkruier en we wachten nu op antwoord.

In het Noordhollands Dagblad van 26 juni jongstleden viel te lezen dat er voor de voortzetting van het buurthuis De Bovenkruier geen perspectief meer is. Ook de laatste pogingen tot een doorstart zijn mislukt, aldus deelde wethouder Olthof in een vergadering van het wijkoverleg ’t Kalf. Vele partijen, waaronder de SP-fractie, hebben zich vorig jaar ingespannen voor een dergelijke doorstart. Het valt dan ook zeer te betreuren dat die er niet van is gekomen. De SP ziet dit als een teken aan de wand voor het beleid van privatisering van buurthuizen, waardoor de gemeente er niets meer over te zeggen heeft.

In verband hiermee heeft de fractie van de SP de volgende vragen:
1. Klopt het dat een doorstart niet mogelijk is vanwege het ontbreken van startkapitaal?
2. Klopt het dat het voormalige bestuur van het buurthuis wel 100.000 Euro in kas heeft, maar dit niet beschikbaar wil stellen voor een doorstart?
3. Wat is de oorsprong van het geld dat het voormalige bestuur van De Bovenkruier nog in kas heeft? Hoeveel hiervan is uiteindelijk, al dan niet via Welsaen of Rochdale, gemeenschapsgeld?
4. Is het college met ons van mening, mede in het licht van de bezuinigingen op welzijn en cultuur, dat 100.000 Euro niet werkloos op de plank mag blijven liggen?
5. Wat gaat de gemeente ondernemen om ervoor te zorgen dat ’t Kalf toch een buurthuisvoorziening behoudt?

Voorts heeft de SP fractie nog de volgende vragen aan het college:
1. Is het uitgesloten dat een situatie zoals nu bij de Bovenkruier zich bij de andere geprivatiseerde buurthuizen gaat voordoen?
2. Welke invloed/controlemiddelen heeft de gemeente om ervoor te zorgen dat geld voor geprivatiseerde buurthuizen wordt besteed aan zaken/ activiteiten waarvoor het ook bedoeld was? Wat kan de gemeente doen als dit niet het geval is?
3. Klopt het dat de privatisering van de buurthuizen op deze manier inhoudt dat er gemeenschapsgeld gaat naar instellingen die daarover aan niemand verantwoording hoeven af te leggen?
4. Is het college met ons van mening dat over gemeenschapsgeld altijd verantwoording moet worden afgelegd aan daartoe aangewezen democratisch gelegitimeerde instanties?
5. Wat gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat deze verantwoordingsplicht daadwerkelijk wordt gerealiseerd?

U bent hier