h

Zaanse inbreng op succesvol SP-congres

1 juli 2012

Zaanse inbreng op succesvol SP-congres

Zaterdag 30 juni was er op het SP-congres onder de 1.200 aanwezigen ook een delegatie uit de ‘Rode Zaanstreek’. Die bestond uit Gabriëlla Molica, Klaske Lewis, Maikel Kat, Carla Schuddeboom, Jan Buter en de Zaanse SP-raadsleden Burhan Dogan, Sonja van Elmpt en Patrick Zoomermeijer. Zij hadden zich voorbereid en verheugd op dit congres, de feitelijke aftrap voor de verkiezingscampagne!

In de twee weken voorafgaand aan het verkiezingscongres had de SP-afdeling zeer kritisch gekeken naar het conceptverkiezingsprogramma. Daarbij waren veel leden betrokken. Tijdens prettig chaotische maar vooral bevlogen avonden stelden we vast dat het programma weliswaar naar onze mening teveel op ‘meeregeren’ was gericht, maar dat het ten opzichte van alle andere partijen wel het meest linkse programma was.

Kritisch gekeken

We droegen bij aan de in totaal bijna 600 amendementen op het conceptprogramma door als afdeling ruim 20 amendementen in te dienen. De belangrijkste daarvan werden op het congres voor het voetlicht gebracht door Patrick Zoomermeijer, de spreker namens de afdeling Zaanstreek.

Patrick maakte zich hard voor een duidelijk standpunt om menselijker om te gaan met vreemdelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. In Zaanstad hebben we daar helaas ervaring mee vanwege de verfoeide bajesboten in de Achtersluispolder. Op deze bajesboten worden honderden vreemdelingen opgesloten als criminelen, zonder dat ze iets hebben misdaan en in meer van de helft van de gevallen zonder dat het Nederland lukt om ze terug te sturen naar hun land van herkomst. Dat laatste komt dan vaak doordat dat land hen niet terug wil nemen. Ze worden dan op straat gezet (geklinkerd) en regelmatig na verloop van tijd opnieuw opgesloten. Het kan gebeuren dat ze voor de vijfde of negende keer worden aan getroffen in detentie, zoals laatst een Palestijn overkwam. Tussendoor leiden ze als daklozen en vaak staatlozen een uiterst onzeker bestaan op straat, waar gemeenten natuurlijk mee te maken krijgen. De SP Zaanstreek heeft hier vaak actie tegen gevoerd en hier aandacht voor gevraagd, zie ons Bajesbotendossier. Andere afdelingen maakten zich ook sterk voor het lot van vreemdelingen in detentie, zoals de afdeling Rotterdam.

65 moet 65 blijven, geen bezuinigingsdwang uit Europa

Verder maakte onze afdeling een punt van twee zaken waarvan wij vinden dat we die als SP nu te makkelijk opgeven, kennelijk om mogelijke coalitiepartners niet voor het hoofd te stoten. Het zijn juist twee onderwerpen geweest waarop de SP als socialistische partij het verschil maakte en kan blijven maken, en waarmee we veel krediet hebben opgebouwd bij nieuwe kiezers. Dan hebben we het over de AOW-leeftijd, die wat ons betreft 65 moet blijven. In het conceptprogramma stond echter dat de AOW-leeftijd na 2020 wel omhoog kan. Daar waren wij op tegen. Ook de afdeling Dordrecht dacht er zo over.

En over het accepteren van zogenaamde drie procent norm, de EU-richtlijn die bepaald dat het begrotingstekort niet groter mag zijn dan 3 procent. In het conceptprogramma stond dat we vanaf 2015, dus al over drie jaar, die norm gaan hanteren. Patrick zei voor het congres dat we daarmee de bezuinigingsdwang en het neoliberale idee van een kleinere overheid accepteren. En dat terwijl we een massaal investeringsprogramma voor sociale wederopbouw nodig hebben, zoiets als Roosevelt’s ‘New Deal’ in de crisisjaren in de VS.

Uiteindelijk wil de SP de wereld immers veranderen, niet slechts aanpassen. Of, zoals we het in ander amendement hadden verwoord:
Voor onze doelen op de lange termijn zal de SP blijven werken aan een socialistisch alternatief: democratisering van de economie om gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit te borgen.
Dit is een ijkpunt, ook voor onze doelen op de lange termijn, die niet binnen de vier jaar die de parlementaire democratie ons biedt, kunnen worden verwezenlijkt.

Succes

Onze amendementen over het behoud van de AOW-leeftijd en afwijzen van de drie procent norm werden door de programmacommissie niet overgenomen en later afgestemd. Maar een op ons amendement lijkend voorstel van de afdeling Rotterdam om wat te doen aan vreemdelingendetentie, werd wel door de commissie overgenomen bij wijze van compromis. Daarop trokken wij ons amendement in.

Andere amendementen die ons aanspraken werden ook overgenomen, of kregen tijdens de stemmingen alsnog een meerderheid. Daaronder een sterker afwijzen van het gebruik van kernenergie en het verhogen van de ontwikkelingshulp tot 0.8 procent van het BBP. Voor sympathieke amendementen voor een ambitieus (huur)woningbouwprogramma om de woningnood op te lossen (Nijmegen) en legalisering van softdrugs zagen we bijna een meerderheid vóór stemmen. Dat alles gaf ons goede moed. Een realistisch verkiezingsprogramma, té realistisch misschien, maar wel een duidelijk alternatief: voor een sociale oplossing uit de crisis, in plaats van hard en kil neoliberaal VVD-beleid! Stem straks niet alleen SP, maar doe mee en maak je eigen buurt, stad, school of werk beter!

U bent hier