h

SP een echt alternatief of een soort PvdA?

10 september 2012

SP een echt alternatief of een soort PvdA?

Het lijkt alsof in de politiek in Nederland het humeur plotseling is omgeslagen. De PvdA wordt nu gezien als de partij de Rutte en de VVD kunnen stoppen. De SP valt terug naar iets boven de 20 zetels. De PvdA heeft de VVD bijna ingehaald. Met nog een paar dagen te gaan lijken de verkiezingen een race tussen VVD en PvdA te worden. Er wordt al gesproken over Samson als regeringsleider…

Geplaatst met toestemming van Gerbrand Visser, SP-lid Amsterdam en lid Socialistisch Alternatief

Rol PvdA

Waarom deze comeback van de PvdA? Was die niet onderdeel van het gehate 'paars' van de jaren negentig? Was de PvdA niet in een coalitie met het CDA tijdens de jaren ’00? Was het niet Bos die de banken met miljarden redde in 2008?

Eén reden is dat veel kiezers de indruk hadden dat de SP de pensioenleeftijd zou terugbrengen op 65. Maar de publicatie van de berekeningen van het CPB op de maandag na het bekende eerste lijsttrekkersdebat maakte duidelijk dat de SP de pensioenleeftijd in 2025 zou verhogen naar 67 en daarna zou laten stijgen met de levensverwachting. Kiezers in de leeftijdsgroep 55-64 gaven veel steun aan de SP, maar daarna werd het minder. Dit is een belangrijke groep kiezers: vrij omvangrijk en ze gaan trouw stemmen.

De SP heeft vaak over het voetlicht gebracht dat het de rol van de sociaaldemocratie wil overnemen. De SP heeft misschien al te vaak zijn bereidheid getoond om voor coalities met andere partijen concessies te willen doen. Als de SP hetzelfde zou willen doen als de PvdA vroeger, wat voor garantie is er dan dat ze niet op dezelfde manier zullen eindigen als de PvdA? Als de SP sociaaldemocratisch is, waarom niet gewoon PvdA gestemd?

Goed resultaat SP zou arbeiders perspectief bieden

Socialistisch Alternatief is van mening dat een overwinning voor de SP de best mogelijke uitkomst van de verkiezingen zou zijn voor de Nederlands arbeidersklasse. Een daverende overwinning voor de SP zou een inspiratie vormen voor het verzet tegen de bezuinigingen. Het zou een schok zijn voor het zelfvertrouwen van de bourgeoisie and een inbreuk vormen het algemene gevoel van “er moet nu eenmaal bezuinigd worden”. Het zou het verzet een politiek perspectief geven.

Maar de uitkomst van de verkiezinge en de formative van een nieuwe regering zal de oude partijen en hetzelfde soort regeringen als altijd weer terugbrengen. Dezelfde partijen die de crisis hebben laten ontstaan, komen terug. Er komt een golf van bezuinigingen, net als in andere Europese landen. Het vakbondsverzet komt in Nederland traag op gang en de banden van de vakbondsleiders met de PvdA vormen een extra rem als de PvdA in de regering komt, wat heel waarschijnlijk is.

De SP gaat een periode van teleurstelling en verwarring tegemoet. Opnieuw geweigerd voor een coalitie, ondanks alle tegemoetkomendheid van de partijleiding, dat komt hard aan. Hoewel er binnen de SP weinig discussie is over de koers, zullen de twijfels toch toenemen. Het bestrijden van de bezuinigingen is de enige uitweg voor de SP en de arbeidersbeweging.

Sterke SP, een écht socialistisch alternatief

Met een sterke SP in de oppositie, heeft de arbeidersklasse veel te winnen. De SP heeft nog altijd het potentieel zich te ontwikkelen als echt politiek alternatief, in plaats van het valse alternatief dat de PvdA biedt. Door de leiding te nemen in het verzet tegen de bezuinigingen, kan de SP zich massale steun verwerven. Door de steun bij de verkiezingen om te zetten in actieve steun voor het verzet tegen de bezuinigingspolitiek van welke nieuwe regering ooit kan de SP werken aan het tot stand brengen van een meerderheid voor een socialistische samenleving.

Maar de belangrijkste les van het wegvallen van de steun voor de SP is dat socialistisch beleid nodig is om verkiezingen te winnen. De SP moet duidelijk zijn over zijn steun voor de werkende klasse en de mensen uit de middenklasse die zwaar worden getroffen door nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Socialistisch Alternatief zal na de verkiezingen aandringen op een echt democratisch debat binnen en rond de SP over de lessen van de verkiezingen van 12 september. Door het accepteren van werkelijk open en democratische structuren en een socialistische alternatief voor het kapitalisme in crisis, kan de SP aantrekkelijk worden voor nieuwe lagen van werknemers en jongeren, en deel worden van de strijd tegen de bezuinigingen van een nieuwe regeringscoalitie.

Naast steun voor het verzet tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de verlaging van de pensioenen kan de socialistische partij de steun van werknemers, werklozen en de jongeren winnen door voorop te gaan in de strijd tegen de bezuinigingen en de erosie van de verzorgingsstaat. Laatst is berekend dat grote bedrijven en de rijken van deze wereld 17 triljoen (12 nullen!) hebben weggezet in belastingparadijzen, waaronder Nederland!

Door de rijkdom en productiemiddelen in handen van de arbeidersklasse te brengen, kan de SP brede lagen winnen voor een duidelijk socialistische alternatief: banen voor iedereen, goed gefinancierd onderwijs en gezondheidszorg, fatsoenlijke en betaalbare huisvesting, verzet tegen imperialistische oorlogen, enzovoort. Door de belangrijkste delen van de economie en de grote banken te nationaliseren onder de democratische controle en het beheer van de werknemers, kunnen de productiemiddelen worden gebruikt om te voldoen aan de behoeften van arbeidersklasse.

U bent hier