h

'Koerswijziging Baanstede is een valluik'

30 oktober 2012

'Koerswijziging Baanstede is een valluik'

Tekst van het interview door Ivo Laan met SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in Dagblad Zaanstreek/NHD van 29 oktober 2012.

De sociale werkvoorziening Baanstede gaat drastisch op de schop. Alle werknemers die tot nu toe nog niet werkten bij een reguliere werkgever, zullen dat in de toekomst wel moeten gaan doen. Tot afgrijzen van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer van de SP.

SP'er Zoomermeijer woest op plannen van gemeenten met sociale werkvoorziening

Patrick ZoomermeijerBij Baanstede werken mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' vanwege een psychische of lichamelijke beperking. Er zijn eigen werkplaatsen, beschutte werkplekken, en werknemers die onder begeleiding nu al werken in het reguliere bedrijfsleven. Als het aan Baanstede en het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad ligt is dat de toekomst voor alle Baanstedewerknemers. Ook al omdat anders Baanstede op een miljoenentekort zou afstevenen. Zoomermeijer: "De directie zegt dat de werknemers goed begeleid worden als ze aan de slag gaan bij gewone bedrijven, maar nu al laat de begeleiding al zwaar te wensen over, krijgen wij te horen van werknemers die gedetacheerd zijn." Zoomermeijer verwacht ook weinig van het bedrijfsleven om alle ruim negenhonderd werknemers in dienst te nemen, zoals de bedoeling is.

"Het bedrijfsleven zit hier helemaal niet op te wachten. Het is crisis en bedrijven bezuinigen juist op personeel. Werknemers van Baanstede met alle begeleiding die nodig is zijn juist duurder dan gewone werknemers. Ik heb al gehoord van een Zaans bedrijf dat onlangs een grote order bij Baanstede heeft teruggetrokken." Toch wil Zoomermeijer nog wel even benadrukken dat hij het wel met de visie eens is dat zoveel mogelijk Baansteders in het gewone bedrijfsleven zouden moeten werken. "Dat is de ultieme emancipatie, maar dan moet wel de begeleiding in orde zijn."

Geen idee

Juist daar schort het aan, stelt de SP'er. "Baanstede meldt dat ze uiterst zorgvuldig omgaat met personeel, maar er is helemaal niets bekend over hoe ze koerswijziging wil uitvoeren. Er is geen plan van aanpak. Dat zorgt voor ontzettend veel onzekerheid en angst onder het personeel. Zoals het nu gepresenteerd is, lijkt het meer op een valluik waar de personeelsleden door worden gegooid."

Zoomermeijer is woest over de wijze waarop de koerswijziging is ingezet. Hoewel de SP tegen stemde, heeft de raad ingestemd met een koerswijziging, maar dan zouden wel de beschutte werkplekken behouden blijven. "Ik ga echt een moreel appel doen op GroenLinks en de PvdA om hier tegen te stemmen want ik weet zeker dat het in die partijen heel moeilijk ligt." Zoomermeijer heeft ook gehoord van SP-wethouder Anna de Groot in Wormerland dat haar verteld is bij de presentatie van de plannen dat de beschutte werkplekken behouden zouden blijven. "Er lijkt wel een verschil in communicatie te zijn", stelt Zoomermeijer vast. Ook al zou Wormerland tegen zijn, haalt dat niet zoveel uit. Zaanstad en Purmerend hebben de meeste zeggenschap in het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio. "Dat maakt het wel lastig om actie te voeren", geeft Zoomermeijer toe. In Zaanstad is de nieuwe wethouder Erik Struijlaart (uit Purmerend) verantwoordelijk. "Ik moet wel zeggen dat hij het goed aanpakt. Bij een actievergadering zat hij de hele avond achterin de zaal om te horen wat de geluiden zijn onder de werknemers. Ik hoop dat het geluid doordringt."

Van de landelijke overheid hoeven de tegenstanders van de koerswijziging in elk geval weinig te verwachten, blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de SP. "De staatssecretaris vindt het een zaak van de gemeenten."

U bent hier