h

Regeerakkoord slecht voor woningmarkt en huurders

31 oktober 2012

Regeerakkoord slecht voor woningmarkt en huurders

PERSBERICHT WOONBOND

Afgelopen maandag heeft het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord gepresenteerd. De Woonbond is zwaar teleurgesteld over de inhoud. Het kabinet heeft niet de kans benut om het breed gedragen plan WONEN 4.0 in te voeren, maar neemt in plaats daarvan eenzijdige maatregelen die huurders zwaar treffen in hun portemonnee.

Het nieuwe kabinet kiest er niet voor om de woningmarkt beter te laten functioneren. Huurders moeten straks fors meer huur betalen, maar dat leidt niet tot de voor de woningmarkt zo noodzakelijke investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing.
In mei dit jaar heeft de Woonbond samen met Vereniging Eigen Huis, Aedes en de makelaarsorganisaties het hervormingsplan voor de woningmarkt WONEN 4.0 gepresenteerd. In dat plan wordt verdere marktwerking op de huurmarkt nadrukkelijk gekoppeld aan de stapsgewijze afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, extra investeringen om woningtekorten op te heffen en een robuuste woontoeslag. Dit plan heeft groot draagvlak, maar het nieuwe kabinet heeft daar uiteindelijk niet voor gekozen.
Het nieuwe kabinet laat de hypotheekrenteaftrek voor een groot deel in stand en voert daartegenover voor de huursector een huurbelasting in van bijna 2 miljard euro in 2017, zo'n 15% van de totale huursom. Volgens de Woonbond is dit een onevenwichtige benadering. Om deze belasting te financieren moeten de huren van alle huurders door middel van een inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) fors stijgen. Voor huurders met lage inkomens1,5% boven inflatie, voor huurders met een bescheiden middeninkomen 2,5% en voor huurders met een huishoudinkomen van boven de € 43.000 zelfs 6,5%. De huurprijsbescherming wordt grotendeels afgeschaft en er ontstaat een sterke prikkel om huurwoningen te liberaliseren.
Woonbonddirecteur Ronald Paping: "Dit pakket laat de woningmarkt niet beter functioneren, maar leidt tot een volledige investeringstop in de huursector. Huurders worden financieel uitgekleed, zonder dat ze alternatieven hebben om dit te voorkomen. Ik hoop nog steeds dat de politiek bij zinnen komt en WONEN 4.0 invoert."

U bent hier