h

Bestuursleden gezocht voor de actiefste partij in de Zaanstreek

10 november 2012

Bestuursleden gezocht voor de actiefste partij in de Zaanstreek

Op vrijdag 14 december is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de SP Zaanstreek, vanaf 20.00 uur in Wijkhuis Het BrandtWeer in Koog aan de Zaan. Daar wordt een nieuw afdelingsbestuur gekozen.

Daarvoor zoeken wij nog nog geschikte kandidaten. De voorzitter en de secretaris worden door de leden in functie gekozen, de fractiecvoorzitter is uit hoofde van zijn functie sowieso lid van het bestuur, de andere bestuursleden zijn 'algemene bestuursleden'.

Hieronder zie je de taken van bestuursleden. Lijkt dit je wat of heb je nog vragen? Neem contact op, de afdeling heeft je nodig!

Meld je vóór 1 december aan bij Evert Hartog: 06 3822 0436. Bij hem kun je ook terecht voor vragen.

Algemene bestuursleden:
• Leden bezoeken
• Politieke lijn bewaken
• Afvaardiging naar partijbijeenkomsten
• Actief bij acties en campagnes
• Deelnemen aan scholing

Voorzitter:
• Politieke leiding
• Eindverantwoording
• Contacten naar buiten
• Contact met landelijke partij en regio
• Deelname partijraad
• Deelname regio-overleg
• Deelname fractie-overleg
• Mediation
• Algemene bestuurstaken (zie bij algemene bestuursleden)

Secretaris:
• Ledenadministratie
• Contact onderhouden met leden en informatie verstrekken aan leden
• Algemene bestuurstaken

Voor alle kandidaten geldt dat zij de socialistische idealen van de SP in woord en daad steunen en op het moment van kandidaatstelling SP-lid zijn.

U bent hier