h

Eerlijk Winkelen

10 november 2012

Eerlijk Winkelen

Ontbreken in Wormerland Fair Trade, biologische- en tweedehandsproducten?

Interview: Willem Croese
Foto: Mark van Kollenburg

“Je hoeft je leven niet drastisch te veranderen om de wereld ietsje beter te maken”, is de stelling van de Milieudefensie. In het hele land wordt actie gevoerd onder het motto 'eerlijk winkelen'. Fair Trade, biologische- en tweedehandsproducten zijn de absolute voorwaarden. Op zaterdag 3 november was de Zaanstreek aan de beurt. Zo'n veertig leden en sympathisanten van de milieuorganisatie zijn langs 22 winkels gegaan die eerlijke handel drijven.

SP'er Hans Mandjes uit Wormer is niet alleen raadslid voor zijn partij, maar ook bestuurslid van de Milieudefensie. Als één van de organisatoren van de eerlijk winkelroute actie reageerde hij op de volgende vragen.

Waarom heb je meegedaan aan deze actie?

Hans Mandjes: “Mijn intentie is om de consument bewust te maken dat hij of zij veel kan bijdragen aan een andere en betere maatschappij waarbij de rechten van boeren in de derde wereld (Fair Trade) en dieren (biologisch) gewaarborgd worden. En dat er op een milieuvriendelijke en niet verspillende wijze met grondstoffen wordt omgegaan, zoals kringloop.”

Welke doelen dient de actie nog meer?

Hans Mandjes: “De actie is nodig om invloed uit te oefenen op het inkoopbeleid van winkels. Een winkelier gaat echt niet uit zichzelf over tot de inkoop van eerlijke producten. De consumenten moeten er gewoon om vragen en dan gebeurt het pas.”

Hoe waren de reacties van het publiek?

Hans Mandjes: “Bijzonder enthousiast. Onze Zcards, waarop alle eerlijke winkels staan vermeld, zijn uitgedeeld en wij voerden veel gesprekken met mensen.”

Tijdens de route door de Zaanstreek deden ook de 'StoereVrouwen' mee. Wie zijn dat?

Hans Mandjes: “Op hun website staat het mooi geformuleerd, namelijk: 'StoereVrouwen is een groeiend netwerk van ruim 1.350 bewuste shoppers, die samen een ‘leger’ van kritische consumenten vormen. Met positieve en opvallende acties stimuleren zij zowel elkaar (de consumenten) als winkeliers en producenten tot wereldverbeterende veranderingen.
Dát vinden wij nou stoer: iemand die geniet van het leven, maar zich niet zomaar alles laat verkopen. Die wel even vraagt of er geen kinderarbeid te pas is gekomen aan die bonbon, of dat er geen illegaal hout gebruikt is voor dat leuke tafeltje. Iemand die eisen stelt aan wat ze consumeert, met oog voor mens, natuur en dier.'
Deze vrouwen zien er niet alleen stoer uit met hun baretten op en overalls aan, maar zij zijn dus charmant, wijs en verstandig wat hun aankopen betreft.”

Jullie hebben echter Wormerland overgeslagen. Zijn daar geen eerlijke winkels?

Hans Mandjes: “Voor het aanmelden van de eerlijke winkelroute zijn infobulletins verspreid onder de Wormerlandse winkeliers. Wij hebben advertenties in huis-aan-huis bladen geplaatst over deze actie en wij hebben de winkeliers gebeld. Helaas was er in Wormerland geen belangstelling. Je zou voorlopig alleen Noppes als een eerlijke winkel kunnen kwalificeren.”

U bent hier