h

Geen geld voor veiligheid?

11 november 2012

Geen geld voor veiligheid?

Tijdens het begrotingsdebat op 6 november sprak Roland van Braam namens de SP onderstaande bijdrage uit over openbare orde en veiligheid.

Roland van BraamIn de Begroting 2013-2016, programma 13 openbare orde en veiligheid, staat bij Prestatie 1.1: "Hogere veiligheidsbeleving bereiken in stad en wijken."

En dat zonder extra gelden, want er is geen extra geld beschikbaar. Maar waarom niet bezuinigen op veilige evenementen? Uit de kerntakendiscussie kwam naar voren dat inwoners van Zaanstad niet zo veel waarde hechten aan evenementen. Of bezuinigen op 2,0 FTE tot en met 2013 toegekend voor de coördinatie van het integraal veiligheidsplan, waar de SP eerder tegen stemde. Kosten 140.000 euro per jaar.

Een veilig gevoel krijg je als je wijk en stad er schoon uitziet. Maar juist gaan we bezuinigen op opruimen van zwerfafval. Terwijl dit bijdraagt aan een hogere veiligheidsbeleving. En hoe gaat het college om met wijken om, zoals de Havenbuurt, die verpauperen doordat legen woningen tussen bewoonde woningen staan? Het afbreken van oude buurten en uit elkaar rukken van sociale verbanden heeft nooit bijgedragen tot (een gevoel) van meer veiligheid.

En hoe gaat u om met het probleem op het Steve Bikoplein waar openlijk wordt gedeald en waar jonge tieners tussen lopen. Hoe gaat u met minder middelen dit efficiënter aanpakken?

De vrijwillige brandweer

Steeds minder mensen zijn bereid om zich als vrijwilliger in te zetten, en steeds minder werkgevers zijn bereid de brandweerlieden onder hun personeel toestemming te geven om bij alarm uit te rukken. De overheid doet inmiddels al jaren onderzoek naar dit probleem, maar komt nog steeds niet met daadkrachtige oplossingen.

In bedrijven wordt steeds meer gedaan met steeds minder mensen. Dat betekent niet alleen dat de werkdruk hoger wordt, maar ook dat het steeds moeilijker is om één mannetje tijdelijk te missen. Bijvoorbeeld voor een uitruk van de vrijwillige brandweer.

Werkgevers moeten vooral aan hun winst denken en krijgen zo minder oog voor maatschappelijke belangen. We worden steeds meer een maatschappij van hollen, hollen, hollen.

Dat is slecht voor het hele scala aan vrijwilligerswerk. Behalve de vrijwillige brandweer hebben bijvoorbeeld ook de zorgsector en de amateursport hier onder te lijden. In een 24-uurs economie is het altijd 'kantoortijd' en dat zal zijn uitwerking hebben op het vrijwilligerswerk over de hele linie. Het cement wordt langzaam maar zeker uit de samenleving gespoeld.

Dit wordt ook beschreven op pagina 119: "borgen inzet brandweervrijwilligers". Er zou een situatie kunnen ontstaan waarbij het personeelsbestand van vrijwilligers onder een kritische grens kan komen.

U bent hier