h

Na de begrotingsbesprekingen de kater

15 november 2012

Na de begrotingsbesprekingen de kater

Ziezo. De gemeentelijke begroting is weer aangenomen. Na enige weken van lezen, sacherijn over alle bezuinigingen bestrijden, debatteren, praten met ambtenaren, vergaderen, nadenken over manieren om het toch anders te doen en moties en amendementen in elkaar zetten ging het hele proces als een nachtkaars uit.

Door Carla Schuddeboom, steunfractielid

‘Bruggen bouwen’ is er in de gemeente Zaanstad niet bij

Carla SchuddeboomGeen enkele motie of amendement vanuit de oppositie haalde een meerderheid van stemmen. Toch stemden vrijwel alle partijen aan het eind van een avond, die veel leek op een ritueel, voor de begroting. De SP liet daarbij aantekenen het niet eens te zijn met het hoofdstuk over Werk en Inkomen, waaronder ook BaansStede valt.

Amendement over Baanstede verworpen

BaanStede verkeert in grote financiële moeilijkheden, dat valt niet te ontkennen. De rijksoverheid gooit de verantwoordelijkheid voor de wet op de sociale werkvoorziening over de schutting en levert het bijbehorende geld er niet bij. Dat leidt tot snel oplopende verliezen. ‘Transitie’ heet dat en het wordt in de Zaanstad met grote ijver ter hand genomen. Zelfs een zorgvuldig in elkaar gezet amendement van de SP, Rosa, PvdIJ en Trots over BaanStede kreeg geen meerderheid. Hierin werd alleen maar vastgesteld dat de zogenaamde ‘transitie’ (het sluiten van Baanstede en het zwaar bezuinigen op de WSW) nader onderzocht moet worden. Dit in het licht van het beleid van het nieuwe kabinet, dat misschien wat lichtpuntjes brengt.

Tot een raadsbesluit over zo’n onderzoek zou er geen geld in deze ‘transitie’ gestoken moeten worden. Even pas op de plaats, zeg maar. Helaas, zelfs dat was de collegepartijen, inclusief PvdA en GroenLinks, te veel. De transitie moet doorgaan volgens de collegepartijen. Ook al is er geen enkel plan hoe die eruit moet gaan zien en weten we nog steeds hoe we werkgevers zo ver krijgen dat ze alle mensen in dienst nemen en houden (in deze tijd van crisis). Wat gaan we doen voor de mensen die niet of niet meer bij een bedrijf kunnen werken? Geen idee. Maar de transitie gaat door, reken daar maar op! Haagse daadkracht!

Een paar slappe moties van de PvdA, GroenLinks en ZOG, zonder concrete punten, maar vol verzoeken om in verband met Baanstede hier en daar op te letten, haalden natuurlijk een ruime meerderheid. Daar kun je als sociaal denkende partij immers niet tegen zijn, ook al zetten ze weinig zoden aan de dijk. De VVD-fractie gingen ze trouwens nog te ver, maar die hadden op dat moment natuurlijk grotere zorgen aan hun hoofd, over de inkomensafhankelijke zorgpremie en de eigen portemonnee. Deze partij vond de begroting prima in orde en leunde de hele avond verder achterover. Net als de ZOG, die welwillend de gebruikelijke complimenten, dankzeggingen en woorden van waardering uitsprak, gekruid met diverse tot niets verplichtende zorgen. Een schaduw van de felle oppositiepartij die het ooit was.

Over de schutting gooien

Hadden we ons alle moeite niet kunnen besparen vraag je je achteraf af. Ook op andere gebieden, zoals het minima en cultuurbeleid haalden de SP moties het niet (wel bijna). Nog meer geld voor controle op bijstandgerechtigden? Prima! Heeft de Voedselbank voor een paar duizend Euro hulp nodig bij de indicatiestelling? Nee hoor, jammer, maar dan komen ze straks allemaal, was de reactie van de nieuwe wethouder Sociale Zaken, Struijlaart. Hij lijkt van mening te zijn dat de gemeente helemaal niets te maken heeft met particuliere organisaties die zich inzetten tegen armoede, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank...

Maar hoezo dan ‘de gemeente kan het niet meer alleen’, hoezo dan ‘samenwerken met de partners’ en ‘publiek-private samenwerking’? Betekent dat echt alleen maar dat de gemeente op haar beurt weer taken over de schutting probeert te gooien, richting particuliere organisaties en individuele burgers? Zonder een cent erbij en met het verzoek ze niet weer terug te gooien? (straks gaat het nog ‘transitie’ heten, pas op)

Onze fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer zei het al: het woord ‘solidariteit’ komt in deze begroting niet voor. Het is bezuinigen voor en bezuinigen na, vooral op de uitkeringen en op de voorzieningen die lagere inkomens ten goede komen. Voor een belangrijk deel komt dat door wat er in Den Haag wordt beslist, ook onder het nieuwe Paars van VVD en PvdA. Maar het wordt allemaal wel erg enthousiast omarmd. Iets meer pogingen tot bruggen bouwen, naar de oppositie, de particuliere organisaties en de inwoners van de wijken, zouden de Zaanse collegepartijen niet misstaan. Door voor de begroting te stemmen heeft de SP in ieder geval laten zien daarvoor open te staan.

U bent hier