h

Zelfredzaamheid is ook niet alles...

8 november 2012

Zelfredzaamheid is ook niet alles...

Dinsdag 6 november tijdens het begrotingsdebat sprak SP-steunfractielid Roland van Braam over de publieke dienstverlening.

Roland van BraamPublieke dienstverlening, wat is de doelstelling van dit programma?

Door deze rolverandering ontstaat er een nieuwe verhouding tussen de overheid en de burger. Zelfredzaamheid, samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Met verbazing las ik dit, want deze wethouder stond enkele jaren geleden nog op te komen voor burgers die dit juist niet waren, en een beroep deden op o.a. het ZOG. Met vuur en vlam kwam ons voormalig raadslid op voor deze mensen, maar ze laat nu net zo makkelijk in de kou staan.

Maar hoe concreter naar zelfredzaamheid wordt gekeken, hoe meer vragen het oproept: wat wordt er nu eigenlijk meer van mensen verwacht? En kunnen
zwakkeren wel een groter beroep doen op hun sociale omgeving? En waar ligt de grens: wie moet zelfredzamer worden, en wie niet? Graag hoor ik van de
wethouder hier een antwoord op.

U bent hier