h

Belofte maakt schuld

27 december 2012

Belofte maakt schuld

Tekst: Martin van der Kolk

Beloftes aan je kiezers moet je nakomen vinden SP érs en coalitiegenoten van VLW in Wormerland. Anders hoef je geen afspraken te maken en kun je beter niet in de gemeenteraad gaan zitten waar afgesproken is in de coalitieovereenkomst tussen SP en VLW dat zij zich hard zouden maken voor een kleiner dorpscentrumplan waarin alle voorzieningen gerealiseerd zouden moeten zijn zoals dorpstheater ,bibliotheek , en scwo in een MFA (Multi Functionele Accommodatie).

En ik moet eerlijk bekennen dat ik geen moment heb getwijfeld dat wij als Sp érs ons daar niet voor ingezet hebben de afgelopen tijd.
Vandaar dat ik het ook niet eens ben met het gestelde in de persverklaring van Pv/dA -CDA-VVD-en Groenlinks die stond in de Aktief van 16 december jl.
Hierin stond vermeld dat wij niet luisteren naar de goede raad van de andere partijen uit de raad.
Wij luisteren wel maar vormen ook graag onze eigen mening t,a,v dit en andere onderwerpen.
Middels gesprekken (gewoon in de winkel en op de markt) blijkt dat de winkeliers en bewoners blij zijn dat er eindelijk eens iets gebeurd met het winkelcentrum en ook dat er leegstand dreigt in het nieuwe winkelcentrum waar Pv/dA-CDA-VVD en Groenlinks melding van maken in hun persverklaring is mij niets gebleken.
Verder zijn de partijen zoals hierboven genoemd, bang dat zij de dupe dreigen te worden van het huidige collegebeleid, ik denk dat dit onterecht is en hun mening wordt gerust wel gehoord ,echter het huidige college en de coalitie van SP en VLW denken en beslissen soms anders en wensen hun kiezers recht in de ogen te kunnen kijken en te doen waar zij voor gekozen zijn.
Vandaar dat wij dan ook zeer blij zijn als fractie van de SP Wormerland met de ondertekening door Burgemeester P.C Tange en dhr J.C Heeremans van Hoorne Vastgoed van de overeenkomst op donderdag 20 december 2012 die de ontwikkeling van een nieuw dorpshart in Wormerland mogelijk maakt. Zoals te lezen was op 22 december in het Noord Hollands dagblad.
In deze overeenkomst staat dat er op korte termijn gestart gaat worden met de bouw van een nieuwe Vomar voordeel markt met aanvullende winkel ruimte. De verwachting is dat deze eind 2013 haar deuren zal openen
Aansluitend zal de gemeente Wormerland de openbare ruimte vernieuwen en een dorpsplein aanleggen waarop in de toekomst de markt haar plaats zal krijgen.
In 2014 zal dan het oude winkelcentrum grondig verbouwd en aangepast worden met een MFA op de oude plek van de Vomar voordeelmarkt.
De verwachting is dat in 2015 dan eindelijk het dorpscentrum waar ontzettend veel over gesproken en gedacht is een feit zal zijn en dat de inwoners er veel plezier mogen beleven zowel in de winkels als in de MFA.

U bent hier