h

Henk Mak: Terugblik 2012

12 december 2012

Henk Mak: Terugblik 2012

Als we terugkijken naar het bijna ten einde zijnde jaar, kunnen we zeggen dat het een roerig jaar is geweest in allerlei opzichten. In de eerste plaats landelijk, zoals velen voorspeld hadden was het"spookkabinet" Rutte 1 gedoemd om te vallen, de SP stond er goed op in de peilingen dus een enorm aantal vrijwilligers ging vol zelfvertrouwen de campagne in. Overal proefde je het enthousiasme onder de mensen en de respons die de Socialistische Partij landelijk mocht ontvangen was groot.

Meeregeren leek een voldongen feit, helaas werden we door de werkelijkhheid ingehaald, in diverse debatten tussen Roemer en Rutte presteerde meneer Rutte het om telkenmale zijn eigen verkiezingsprogramma te verloochenen, helaas werd dit door Emile niet hard genoeg onderuit gehaald. Dit werd hem, eerst in de rechtse pers, daarna door het volk kwalijk genomen en de lastercampagne kon een aanvang nemen.
We hebben,(helaas), het resultaat gezien, we bleven steken op 15 zetels, maar een ding werd wel duidelijk, vertrouw nooit blind op peilingen, ga je eigen weg en hou je vast aan je principes.
Hopelijk heeft de ploeg van Emile zijn lesje geleerd en trappen we niet meer in deze val.
Dan lokaal, er zijn een aantal beslissingen genomen door het college die wij prijzen en waar we zeer blij mee zijn. Zo is er op het gebied van milieu een en ander aangenomen in de raad, er wordt nog keihard gewerkt aan een goede oplossing voor het noodlijdende Baanstede, iets wat ons, als socialisten zeer aan het hart gaat en last but not least, middels een,(omstreden), motie hebben we het college opdracht gegeven om onmiddelijk de nodige stappen te ondernemen om nu EINDELIJK een begin te maken met het realiseren van het dorpscentrum en dat gaat nu gebeuren ook.
Maar waarom omstreden zult U vragen! Welnu, er is nu te lang gezocht naar argumenten om de nieuwbouw tegen te houden. We hebben, samen met onze coalitiepartner VLW een belofte in te lossen naar onze bewoners en dat gaat nu gelukkig eindelijk gebeuren!
Bestuurlijk; Er gaat het een en ander veranderen in het bestuur, in de bestuursvergadering van 13 november heb ik, als voorzitter het stokje overgedragen aan Hans Mandjes. Een en ander zal op de ledenvergadering van 17 december bekrachtigd gaan worden. Langs deze weg wens ik Hans alle succes en wijsheid toe, het is een mooie baan die veel voldoening geeft, we hebben, als overige bestuursleden alle vertrouwen dat Hans het goed gaat doen en dat we een vruchtbare tijd tegemoed gaan, beide als afdeling en ook als fractie in de gemeenteraad.
Tot slot wens ik, namens het bestuur, U allen het allerbeste toe in het nieuwe jaar en dat het een goed jaar mag worden.

Henk Mak,
Voorzitter SP,
Afdeling Wormerland.

U bent hier